Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Apmeklētāju pieņemšanas centrs - saņemt informāciju par ielu tirdzniecību

saņemt informāciju par ielu tirdzniecību

Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra Saistošie noteikumi Nr.5 ”Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā” .

Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas Liepājas pilsētā:

  • Klaipēdas ielā 104B;
  • Zivju tirdziņš Promenādē.


Ielu tirdzniecības veidi, kuriem nepieciešama pašvaldības izsniegta ielu tirdzniecības atļauja:

  • Ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai - Iesniegums
  • Ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā - Iesniegums 
  • Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā - Iesniegums
  • Ielu tirdzniecības pašvaldības iekārtotajā ielu tirdzniecības vietā - Iesniegums
  • Ielu tirdzniecības organizēšanas darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās - Iesniegums
  • Ielu tirdzniecības darbībai ielu tirdzniecības vietā - Iesniegums


Kontaktinformācija tirdzniecības atļauju saņemšanai:

  • 103.kabinetā, Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6,
  • zvanot  pa tālruni 6 34 04779.