Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Norēķinu konti

Norēķinu konti

Ar 2016.gada 27.oktobri ir veiktas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrā, mainot iestādes (nodokļu maksātāja) nosaukumu “Liepājas pilsētas dome” uz nosaukumu “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”, pārējos rekvizītus nemainot.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas rekvizīti:

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Rožu ielā 6, Liepāja, LV-3401
Reģ.Nr. 90000063185
A/S SEB Bankas Liepājas filiāle
Bankas kods: UNLALV2X                                   
Konta Nr.: LV70UNLA0021300001110

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas nodokļu un nodevu IBAN konti

Nekustamā īpašuma nodoklis:

A/S SEB BANKA
Konts
: LV63 UNLA 0010 1000 0410 0 - nekustamā īpašuma nodoklis
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Kods: UNLALV2X

A/S SWEDBANK
Konts:
LV59 HABA 0551 0277 2223 4 - nekustamā īpašuma nodoklis
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.
: 90000063185
Kods:
HABALV22

A/S DNB banka
Konts
: LV41 RIKO 0002 0130 6801 2 - nekustamā īpašuma nodoklis
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.:  90000063185
Kods: RIKOLV2X

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts
: LV10 NDEA 0000 0827 6465 2 - nekustamā īpašuma nodoklis
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Kods: NDEALV2X

A/S NORVIK BANKA
Konts
: LV74 LATB 0002 0101 1357 6 - nekustamā īpašuma nodoklis
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.. 90000063185
Kods: LATBLV22 

A/S CITADELE BANKA
Konts
: LV40 PARX 0007 0694 1000 4 – nekustamā īpašuma nodoklis
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Kods: PARXLV22

Nekustamā īpašuma nodokli iespējams samaksāt arī SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" kasē:
Adrese
: Peldu ielā 5, Liepājā
Saņēmējs:Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185


Citi nodokļi


A/S SEB BANKA
Konts
: LV50 UNLA 0051 3025 0111 0 - suņu turēšanas nodeva
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Kods: UNLALV2X

A/S SEB BANKA
Konts
: LV09 UNLA 0010 1888 8888 8 - pārējie nodokļi un nodevas (azartspēļu nodoklis, dzimtsarakstu nodeva, nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, telpu īre, zemes noma, naudas sodi u.c.)
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Kods: UNLALV2X


Pašvaldības policijas ziņojums
IZMAIŅAS sodu apmaksas kārtībā par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu

Lai nomaksātu soda naudu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu, maksājuma mērķī jānorāda administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma Numurs.

Banka: AS SEB Banka
Soda naudas maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs:  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV60UNLA0010199999999