Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Par Liepāju - Ziņas - Domes ziņas

Domes ziņas

Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtība


14.09.2017. plkst. 13.00
Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā

DARBA KĀRTĪBA


 1. Par projektu "Būnas izbūve Baltijas jūrā".

 2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.408 "Par projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā"".

 3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.351 "Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta".

 4. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 "Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās Liepājā"".

 5. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.marta lēmumā Nr.98 "Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā."

 6. Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS DZINTARS" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu.

 7. Par atbalstu U-18 Eiropas čempionāta basketbolā rīkošanā.

 8. Par Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis" un Liepājas speciālās internātskolas reorganizāciju apvienošanas ceļā.

 9. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "SAULESZAĶIS" nolikumu.

 10. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM".

 11. Par Liepājas pilsētas Audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.-2019.gadam.

 12. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESAS locekļa atbrīvošanu.

 13. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā.

 14. Par saistošo noteikumu precizēšanu.

 15. Par līguma slēgšanu un galvojumu SIA "LIEPĀJAS RAS".

 16. Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu.

 17. Par pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem.

 18. Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem.

 19. Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem.

 20. Par pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem.

 21. Par lokālplānojuma, kas groza teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

 22. Par zemesgabala Zvejnieku alejā 11A nomas līguma pārjaunošanu.

 23. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 5, Liepājā, daļai.

 24. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2003.gada 2.oktobra lēmumā Nr.381.

 25. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 215 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

 26. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Kapsēdes ielā 4 nodošanu atsavināšanai.

 27. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 4-2 atsavināšanu.

 28. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsavināšanu.

 29. Par neapdzīvojamo telpu 1905.gada ielā 46-1N izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 30. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 11-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Informācija ievietota:
Dace Freidenfelde
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404775
E.: dace.freidenfelde@liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2017. gada 13. septembrī

 
 
 
 
 

Komentāri

Pievienot komentāru

Par so rakstu sanemtas 0 atsauksmes

liepaja.lv neatbild par pievienotajiem komentāriem, kā arī aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus, ievērot morāles un pieklājības normas, neaicināt uz rasu, dzimumu un citu naidu, iztikt bez rupjībām un nelietot necenzētus vārdus. Lūguma neievērošanas gadījumā liepaja.lv patur tiesības liegt komentēšanas iespējas.