Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Domes vadība - Uldis Sesks, domes priekšsēdētājs

Uldis Sesks, domes priekšsēdētājs

 

Domes priekšsēdētāja CV

FOTO MEDIJIEM 

Iedzīvotāju pieņemšana: katru otrdienu iepriekš pierakstoties Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, 1. stāvs vai zvanot pa tālr. 6 34 04750.

Kontaktinformācija:
Blāzma Stivriņa
Atbildīgā sekretāre
Tālr. 6 34 04770
E-pasts: blazma.stivrina@dome.liepaja.lv