Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Domes vadība - Uldis Sesks, domes priekšsēdētājs

Uldis Sesks, domes priekšsēdētājs

 

Domes priekšsēdētāja CV

FOTO MEDIJIEM 

Iedzīvotāju pieņemšana: katru otrdienu iepriekš pierakstoties Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, 1. stāvs vai zvanot pa tālr. 6 34 04750.

Kontaktinformācija:
Blāzma Stivriņa
Atbildīgā sekretāre
Tālr. 6 34 04770
E-pasts: blazma.stivrina@dome.liepaja.lv

Kontaktinformācija medijiem:
Līga Ratniece - Kadeģe
Domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 6 34 04765
Mob. t.: 29233446
E-pasts: liga.ratniece-kadege@dome.liepaja.lv