Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Vakances Liepājā

Vakances Liepājā

 
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
(LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS REĢ.NR.90000063185)

izsludina atklātu konkursu
uz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas bāriņtiesa”
bāriņtiesas locekļa amatu
 
Prasības pretendentam:
•    Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
•    persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
•  vismaz akadēmiskā bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē;
•    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
•    nevainojama reputācija;
•    izpratne par bāriņtiesas kompetenci kopumā;
•    izpratne par bērnu tiesību aizsardzības sistēmu kopumā;
•    labas komunikācijas un publiskās runas prasmes;
•    psiholoģiskā noturība stresa situācijās;
•    vēlamas angļu valodas un nepieciešamas krievu valodas zināšanas;
•    labas prasmes darbā ar MS Office programmatūru;
•    lietvedības noteikumu pārzināšana;
•    vēlama iepriekšēja darba pieredze ar bāriņtiesas kompetenci saistītu jautājumu risināšanā;
•    personai nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādītie šķēršļi ieņemt amatu.
 
Galvenie amata pienākumi:
•    lietvedība aizgādības lietās;
•    pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas bāriņtiesas kompetences jautājumos;
•    pārbaudīt dzīves apstākļus personu dzīvesvietās;
•    pārstāvēt bāriņtiesu tiesās, valsts un pašvaldības iestādēs;
•    lēmumprojektu, informācijas pieprasījumu un atbilžu sagatavošana. 

Iesniedzamie dokumenti:
•    dzīves un darba apraksts (CV);
•    motivēta pieteikuma vēstule;
•    izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
•    dokuments, kas pierāda, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā) apliecināta kopija.

Dokumentu iesniegšanas kārtība:
•    nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Liepājas pilsētas bāriņtiesā, Jelgavas ielā 48, Liepājā, LV-3401; iesniedzot personīgi - 23.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 vai no plkst.13.00 līdz plkst.15.00. Iesniedzamie dokumenti jāievieto slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas bāriņtiesa” bāriņtiesas locekļa amatu”;
•    nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi barintiesa@dome.liepaja.lv. līdz 2017.gada 26.aprīlim (pasta zīmogs).


Ar konkursa nolikumu var iepazīties Liepājas pilsētas bāriņtiesā, Jelgavas ielā 48, Liepājā, LV-3401; iesniedzot personīgi - 23.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 vai no plkst.13.00 līdz plkst.15.00.

Tālrunis uzziņām 63401994.Informācija ievietota 2017. gada 13. aprīlī

 
 
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
reģ.nr.90000063185
aicina darbā

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS KOORDINĒTĀJU


Galvenie veselības veicināšanas koordinētāja darba pienākumi - veselības veicināšanas aktivitāšu koordinēšana, finansējuma piesaiste veselības veicināšanas aktivitātēm, Liepājas veselības profila izstrāde, tematisku pasākumu un kampaņu organizēšana.

Mūsu prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība;
 • Augstākā izglītība ar sabiedrības veselības jomu saistītā specialitātē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Labas prasmes darbā ar MS Office un interneta pārlūkprogrammām;
 • Teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas;
 • Pieredze ES projektu vadībā (gan projektu rakstīšanā, gan īstenošanā);
 • Pieredze dažāda mēroga pasākumu organizēšanā dažādām mērķauditorijām;
 • Orientēšanās sabiedrības veselības jomā notiekošajos procesos;
 • Labas organizatora prasmes un spēja uzņemties iniciatīvu;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze sabiedrisko attiecību un/vai veselības veicināšanas jomā.


Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Stabilu atalgojumu un papildu sociālās garantijas;
 • Dinamisku darba vidi profesionālā komandā;
 • Iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas un pieredzi.


Jūsu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Personāla daļai līdz 2017.gada 20.aprīlim - aija.nelsone@dome.liepaja.lv; tālrunis uzziņām – 29161271.

Informācija ievietota 2017. gada 6. aprīlī

 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludinājusi konkursu uz vakanto
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) "Pasaciņa" vadītāja amatu


PII “Pasaciņa” atrodas Klaipēdas ielā 65/67, to apmeklē 250 bērni, bērnudārzā ir 8 latviešu grupiņas un 4 grupiņas mazākumtautību bērniem. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Izglītības pārvaldes mājas lapā ŠEIT .

Dokumentus pretendenti uz Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" vadītāja amatu var iesniegt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē personīgi (15.kabinetā, Uliha ielā 36, Liepāja) vai nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Uliha ielā 36, Liepāja, LV-3401.


Pieteikumi iesniedzami Izglītības pārvaldē no šā gada 5. aprīļa līdz 24. aprīlim.
 
Informācija ievietota 2017. gada  5. aprīlī


Aktuālās vakances Liepājā pieejamas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā "CV un vakanču portāls"

Sīkāku informāciju var saņemt NVA Liepājas filiālē, Liepājā, Graudu ielā 50. Kontaktinformācija un darba laiki pieejami ŠEIT