Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Vakances Liepājā

Vakances Liepājā

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde” izsludina konkursu uz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Sporta spēļu skola” direktora amatu.


Prasības pretendentam:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • vismaz vienas Eiropas savienības oficiālās valodas pārzināšana profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • labas komunikāciju un prezentēšanas prasmes;
 • prasmes darbā ar MS Office programmatūru;
 • zināšanas vadības darba organizēšanas metodikā;
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • vēlama pieredze projektu izveidē un vadīšanā;
 • vēlama iepriekšēja pieredze kolektīva vadīšanā;
 • vēlama prasme vadīt autotransportu (B kategorijas autovadītāja apliecības esamība).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas un papildizglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta apliecinātā kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • dokuments, kas apliecina, ka pretendents prot vismaz vienu Eiropas savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • papildus pretendents var iesniegt tālākizglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, kā arī ieteikuma vēstules.

Pieteikties konkursam un iesniegt dokumentus var:

 • Personīgi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde” Brīvības ielā 39, Liepājā, 225.kabinetā darba laikā (pirmdienās un otrdienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.30, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 16.00);
 • Nosūtot  pasta sūtījumu uz adresi - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde” Brīvības ielā 39, Liepājā, LV – 3401;
 • Nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu info@liepajassports.lv
 • Līdz 2017.gada 5.jūnijam (pasta zīmogs).

Tālrunis uzziņām 634 24560, 29187872

Iesniedzot dokumentus personīgi vai nosūtot ar pasta sūtījumu, iesniedzamie dokumenti jāievieto slēgtā aploksnē ar norādi – “Konkursam uz Liepājas Sporta spēļu skolas direktora amatu”.

Informācija ievietota 2017. gada 17.maijā

Aktuālās vakances Liepājā pieejamas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā "CV un vakanču portāls"

Sīkāku informāciju var saņemt NVA Liepājas filiālē, Liepājā, Graudu ielā 50. Kontaktinformācija un darba laiki pieejami ŠEIT