Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 07.03.2017.Neliela ekskursija ar slaveno Liepājas sniega tramvaju vairāk

Sports - Sporta pārvalde

Sporta pārvalde


 
LPPI „Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” ir Liepājas pilsētas Domes struktūrvienība, kas risina pašvaldības kompetencē esošos sporta jautājumus. No 2000.gada 13.jūlija, kad notika Fiziskās kultūras un sporta nodaļas reorganizācija, Sporta pārvalde ieguva savu pašreizējo statusu un darbojas, pamatojoties uz nolikumu.

2004.gada februārī pēc Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes reorganizācijas Liepājas piecas sporta skolas tika iekļautas Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes struktūrā, izveidojot vienotu grāmatvedības sistēmu. 2009.gadā, pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes lēmumu, tika uzsākta Liepājas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu sistēmas reorganizācija, kā pirmo reorganizējot Liepājas sporta skolu „Daugava”, nododot vieglatlētikas programmas realizāciju Liepājas Sporta spēļu skolai, bet futbola programmas īstenošanu uzticot SIA „Sporta Klubs Liepājas Metalurgs”.

Liepājā darbojas četras sporta skolas:

Kopējais audzēkņu skaits profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs ir ap 2000, paralēli tam Liepājas klubos ar dažādiem sporta veidiem, īstenojot bērnu un jauniešu sporta programmas, nodarbojas vēl ap 1000 liepājnieku.
 
Sporta pārvaldes galvenie pienākumi ir: Veidot Liepājas pilsētas apstākļiem un tradīcijām atbilstošu sporta sistēmu; Nodrošināt Liepājas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbību; Pārraudzīt Liepājas pilsētas sporta bāžu stāvokli, veicināt to labiekārtošanu, organizēt to rekonstrukciju un remontus; Nodrošināt dažādu sporta veidu attīstību; Organizēt un koordinēt dažādu sporta sacensību norisi pilsētā; Veicināt un atbalstīt Liepājas sportistu līdzdalību augsta līmeņa valsts un starptautiskās sacensībās. 


Kontakti:
Artis Lagzdiņš
Vadītājs
Tālr.: 634 24442, Mob.: 29114185
E-pasts: artis.lagzdins@liepajassports.lv
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401