Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 16.05.2017.Ostas terminālī risinās ugunsdzēsības mācības vairāk

Sabiedrība - Publiskās apspriešanas

Publiskās apspriešanas


Aicina izteikt viedokli par koku ciršanu Vecajā ostmalā un Peldu ielā


Saistībā ar plānoto Vecās ostmalas labiekārtošanu un promenādes izbūvi, kā arī potenciāli bīstamo koku ciršanu Peldu ielā 66, iedzīvotāji aicināti no 24. marta līdz 6. aprīlim piedalīties publiskajā apspriešanā un izteikt savu viedokli par plānoto koku ciršanu.

Lai veiktu Vecās ostmalas labiekārtošanu un promenādes izbūvi, posmā no vecā dzelzceļa tilta līdz laivu eliņiem, Vecajā ostmalā 1, paredzēts likvidēt 51 koku.  Savukārt Peldu ielā 66 SIA “FrondaLV” vēlas nocirst kokus, kuri aug pie “Dzintara boulinga”, jo koki ir novecojuši, apdraud cilvēkus un automašīnas.

Saskaņā ar SIA “Projekts 3” izstrādāto projektu “Vecās ostmalas posma un tam pieguļošo ielu posmu pārbūve Liepājā” paredzēts Vecajā ostmalā izbūvēt ietves, automašīnu stāvvietas un stāvlaukumus, sakārtot brauktuvi, nostiprināt Liepājas ezera krastu un izbūvēt laivu nolaišanas vietu, ierīkot jaunus apstādījumus.

Šī projekta ietvaros ir veikta 66 koku inventarizācija, nosakot koku sugu un dendroloģisko vērtību. Projekta realizācijai nepieciešams likvidēt: 41 vītolu, 1 blīgznu, 4 kļavas un 5 augļu kokus (3 mājas ābeles un 2 Kaukāza plūmes). No jauna paredzēts iestādīt 13 sudrabvītolus (Salix alba ‘Chermesina’ vai ‘Britzensis’) un 23 ievas (Padus avium syn. Prunus padus ‘Watereri’), bet gar pārbūvējamās ielas mūra sienām (žogiem) sarkano līniju robežās  stādīt mežvīnus (Parthenocissus quinquefolia var.engelmanii).

Iepazīties ar projekta skici var ŠEIT.


Savukārt Peldu ielā 66 Apstādījumu uzraudzības komisija, novērtējot kokus, kas aug pie “Dzintara boulinga”, konstatēja, ka lietderīgi likvidēt 4 kokus: divus melnalkšņus, jo kokiem nokaltušas un nolūzuša galotnes, vienu kļavu, jo koks atpalicis augšanā ar bojātu stumbru un slīpi augošu liepu.  Pārējiem kokiem veicama vainagu kopšana.Sabiedrība rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus, aizpildot aptaujas lapas , var sūtīt pa pastu vai klātienē aizpildīt  Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, kā arī aptaujas anketu aizpildīt elektroniski ŠEIT

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galīgo lēmumu.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt Vides nodaļā, zvanot pa tālruni 63404745 vai rakstot uz e-pastu: alda.damberga@dome.liepaja.lv.

Informācija ievietota 2017. gada 24. martā

 
 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
VSIA “Piejūras slimnīca” teritorijas labiekārtošanai
 
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas 2017.gada 1. marta sēdē nolēmuma publiskai apspriešanai nodota 64 koku ciršanas iecere, saskaņā ar SIA “V projekts” izstrādāto projektu “Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā”. Saskaņā ar izstrādāto projektu plānots izcirst  34 kļavas, 6 kalnu kļavas, 4 vītolus, 8 bērzus, 2 zirgkastaņas, 3 ošus, 3 vilkābeles, 2 priedes, 1 egli un 1 liepu.

Projektējamā teritorijā maz saglabājušies vēsturiski stādītie koki, ievērojamu vecumu sasniegušas zirgkastaņas un melnās priedes apbūves daļā. Pārsvarā teritorijā dominē pašizsējā ieaugušas parastās kļavas un kalnu kļavas. Apmēram puse no ēku tuvumā augošajiem kokiem ir galotņoti, iztrupējušiem stumbriem, līdz ar to bīstami apmeklētājiem un infrastruktūrai.

Labiekārtojuma pārbūves gaitā apbūves daļā paredzēts likvidēt mazvērtīgos un bojātos kokus, novecojušos krūmus un to vietā veidot jaunus apstādījumus ainavā iekļaujot veselīgos vecos kokus. Slimnīcas parka daļā dominē bērzu audzes un skujkoku grupas, kā arī krūmu stādījumi, kas ir novecojuši. Šajā daļā nav plānotas izmaiņa, bet paredzēts likvidēt kalstošos bērzus, kuri cieš no pārlieku liela mitruma.

Jauni koku, krūmu un puķu stādījumi paredzēti pie ēkām, laukumā pie centrālajiem vārtiem un pie atpūtas un rotaļu laukuma.

VSIA “Piejūras slimnīca” teritorijas labiekārtojuma projekts un tā īstenošanai nocirst nepieciešamajiem kokiem var iepazīties (.pdf)
 

Publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri saistībā ar būvprojektu “Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā” notiek no 6.marta līdz 16.martam.

Sabiedrība rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus, aizpildot aptaujas lapu, var sūtīt pa pastu vai klātienē aizpildīt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, kā arī aizpildīt aptaujas anketu elektroniski ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas Vides nodaļa apkopos apspriešanas rezultātus un sagatavos ziņojumu Apstādījumu uzraudzības komisijai, saskaņā ar kuru komisija pieņems galīgo lēmumu.

Papildus informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri saistībā ar VSIA “Piejūras slimnīca” teritorijas labiekārtojumu Jūrmalas ielā 2 varat saņemt Liepājas pilsētas būvvaldē zvanot ainavu arhitektei Margaritai Teivānei pa tālruni 64304723 vai rakstot uz e-pastu: margarita.teivane@bv.liepaja.lv
 

Informācija ievietota 2017. gada 6. martā