Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 07.03.2017.Neliela ekskursija ar slaveno Liepājas sniega tramvaju vairāk

Sabiedrība - NVO Liepājā - NVO aktualitātes

NVO aktualitātes


Noslēdzies sociālās iekļaušanas veicināšanas līdzfinansēšanas konkurss


Konkursa rezultāti pieejami ŠEIT
 
Informācija ievietota 2017. gada 10. martā

 
NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam pagarina iesniegšanas termiņu

Atsaucoties uz Liepājas nevalstisko organizāciju (NVO) izteikto lūgumu, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija līdz š.g. 10. martam ir pagarinājusi NVO līdzfinansēšanas konkursam iesniedzamo projektu termiņu.


Projektu konkursa nolikums un veidlapas ir pieejamas mājaslapā šeit: http://www.liepaja.lv/page/3655

Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz š.g. 10. marta plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, un kopija jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi:  nvo@dome.liepaja.lv.

Šāds projektu konkurss Liepājā tiek organizēts jau no 2003. gada (šogad jau 15. reizi). 2016. gadā līdzfinansējums tika piešķirts 32 organizācijām.


Papildu informācija:
Brigita Dreiže
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 6 34 04721
E.: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 2. martā

 
 
 Izsludināts Veselības veicināšanas projektu konkurss

No 20. februāra līdz 17.martam tiek izsludināts Veselības veicināšanas projektu konkurss. Konkursa galvenais mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Projektu pieteicējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai arī fiziska persona, kura reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Konkursa kopējais budžets 2017.gadam ir 7000 eiro. Līdzfinansēti tiks projekti un pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai atbilstoši prioritārajām veselības veicināšanas jomām, attiecīgi, 2017.gadā šīs jomas ir bērnu un pieaugušo traumatisma profilakses pasākumi (tostarp drošības veicināšana), infekciju slimību profilakse (tostarp higiēnas veicināšana un mutes veselība), kā arī veselības veicināšana darba vietās.

Projektu realizācija paredzēta Liepājas pilsētā, un ieguvējiem no projekta jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties un visu nepieciešamo dokumentāciju lejuplādēt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas mājaslapā sadaļā NVO Liepājā”/Projektu konkursi NVO/Veselības veicināšana .
 
Detalizētāku informāciju un konsultācijas par konkursu iespējams gūt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļā klātienē, zvanot pa tālruni 63404747, vai rakstot uz e-pastu: veselība@dome.liepaja.lv.
 
Informāciju sagatavoja:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
Tālr.: 63404743
 
Informācija ievietota 2017. gada 20. februārī 


Izsludināts NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija līdz 3. martam izsludina Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursu. Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

2017. gadā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā ir paredzēts līdzfinansējums 30 000 EUR apmērā.

Konkursa rezultātā paredzēts sekmēt NVO darba kvalitātes uzlabošanos un veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā. Pašvaldības finansējums tiks piešķirts NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Projektu konkursa nolikums un veidlapas ir pieejamas ŠEIT

Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz š.g. 3. marta plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, un kopija jānosūta elektroniski uz
e-pasta adresi:  nvo@dome.liepaja.lv.

Šāds projektu konkurss Liepājā tiek organizēts jau no 2003. gada (šogad jau 15. reizi). 2016. gadā līdzfinansējums tika piešķirts 32 organizācijām.


Papildu informācija:
Brigita Dreiže
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 6 34 04721
E.: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 14. februārī


 

Godina veiksmīgākos NVO un brīvprātīgā darba veicējus


Apskatīt galeriju

Otrdien, 6.decembrī Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē jau desmito gadu notika pilsētas nevalstisko organizāciju un brīvprātīgā darba darītāju godināšanas pasākums. Tituls "Veiksmīgākā NVO 2016" šogad tika piešķirts piecām nevalstiskajām organizācijām, savukārt tituls "Brīvprātīgais 2016" – 25 brīvprātīgā darba darītājiem.


Titulu "Veiksmīgākā NVO 2016" šogad saņēma:


    Liepājas literātu un radošo mūziķu biedrība "Helikons",
    Liepājas baltkrievu kopiena "Mara",
    Biedrība "VeloRonis",
    Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļa,
    Biedrība "Latviešu strēlnieku apvienība".


Titulu "Brīvprātīgais 2016" saņēma:


Inguna Vrubļevska, Līga Rozenšteina, Rigonda Vecvagare, Silvija Martone, Gaļina Romaņenko, Gaļina Borščuna, Maruta Biģele, Velta Kāpiņa, Vladimirs Miročņičenko, Lado Kurnalidze, Astrīda Vērdiņa, Raisa Demeško, Rolands Štrehers, Raimonds Leja, Evija Rozīte, Lilija Kamaņina, Ģertrūde Šternberga, Tatjana Daņiļuka, Ivona Jadviga Šakale, Ilze Vainovska, Inga Laugale, Ņina Volovitskaja, Svetlana Šeļiševa, Ērika Birzkopa un Ināra Pūpola.


NVO un brīvprātīgo godināšanai 2016. gadā kopumā tika iesniegti 20 pieteikumi par desmit nevalstiskajām organizācijām un 47 pieteikumi par 28 brīvprātīgajiem.


Informācija ievietota 2016. gada 7. decembrīTiek aktualizēts Liepājas aktīvo NVO saraksts

Lai atjaunotu Liepājas aktīvo Nevalstisko organizāciju (NVO)  sarakstu Liepājas domes mājas lapā, Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa aicina aizpildīt  jaunizveidotu anketu.

Turpmāk interneta vietnē www.liepaja.lv  tiks ievietota informācija tikai par tām organizācijām, kuras to pašas būs atsūtījušas, aizpildot anketu, kas pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScImn9ZAHMuUHYMjSkKaiB38m6WpJ0zp0oEoTtp1CwOIvalcQ/viewform
 
Biedrības un nodibinājumi anketā tiek klasificēti (noteiktas prioritārās jomas) saskaņā ar MK 01.01.2016. noteikumiem Nr. 779:
 
 • Darba devēju organizācijas, arodbiedrības, profesionālās biedrības un nodibinājumi (Darba devēju organizācija, Darba devēju organizāciju apvienība, Profesionālā biedrība vai nodibinājums, Arodbiedrība);

 • Kultūra un atpūta (Vizuālā māksla, Dizains, Arhitektūra un restaurācija, Vēsture un humanitārās zinātnes, Mūzika, deja, teātris, Mūzikas, dejas un teātra atbalsts, Tautas māksla un nemateriālais mantojums (Ietver arī mazākumtautību kultūras biedrības un nodibinājumus), Muzeji, Cita izklaides un atpūtas darbība, Cita kultūras darbība);

 • Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija (Radiostacija, TV kanāls, Grāmatu izdošana, Žurnālu izdošana, Laikrakstu izdošana, Izziņu katalogu izdošana, Filmu producēšana, Bibliotēku darbība);

 • Pētniecība un izglītība (Sociālās zinātnes, socioloģiskā un politikas pētniecība, Medicīniskā pētniecība, Zinātne un tehnoloģijas, Izglītība);

 • Veselība (Sabiedrības veselība un veselības izglītība, Rehabilitācija, Cita ar veselību saistīta darbība);

 • Sociālā atbalsta pasākumi personām (Nodarbinātības veicināšana, Sociālā aizsardzība, Dzimumu līdztiesība, Atbalsts ģimenēm un bērniem);

 • Vides un dzīvnieku aizsardzība (Vides aizsardzība. Piesārņojuma samazināšana un kontrole, Dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, Dabas aizsardzība, Vides apziņa, Vides sakopšana, Dzīvnieku aizsardzība un labklājība, Veterinārie pakalpojumi);

 • Attīstība un mājokļu apgāde (Kopienas un apkaimes attīstība, Ekonomiskā attīstība, Mājokļu apsaimniekošana);

 • Tiesiskums un interešu aizstāvība (Pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzība, Interešu aizstāvības organizāciju darbība, Juridiskā palīdzība, Patērētāju tiesību aizsardzība, Noziegumu profilakse, Atbalsts noziegumu upuriem, Likumpārkāpēju rehabilitācija);

 • Filantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšana (Filantropijas starpniecība, Brīvprātīgā darba veicināšana);

 • Jaunatnes biedrība vai nodibinājums;

 • Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas;

 • Sporta biedrības un nodibinājumi (Sporta apvienība un sporta federācija, Sporta klubs, Sporta centrs, Sporta pasākumu organizēšana, Sporta atbalsts, Sporta izglītība);

 • Starptautiskās aktivitātes (Kultūras apmaiņa, Attīstības sadarbība, Starptautiska katastrofu seku likvidēšana un palīdzība, Starptautiska palīdzības līdzekļu nodrošināšana katastrofās cietušām valstīm, Starptautiskās cilvēktiesības un miera uzturēšana);

 • Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums.

Ja kādas organizācijas apraksta daļa būs garāka par anketā norādīto limitu, tiks publicēti pirmie 150 vārdi. Ja tiks norādītas vairāk par divām darbības jomām, ņemsim vērā tikai pirmās divas atzīmētās.

Organizācijas tiks sagrupētas pēc darbības jomām. Sadaļa "NVO saraksts" ar jaunāko informāciju tiks papildināta vienu reizi mēnesī.


Pēc “Lursoft” datiem uz 23.10.2015. Liepājā ir reģistrētas 973 nevalstiskās organizācijas.


Papildu informācija:
Liepājas pilsētas domes Sabiedrības pārvaldes speciāliste
Brigita Dreiže
M: 29690010
E: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija atjaunota 2016. gada 24.augustā