Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 16.05.2017.Ostas terminālī risinās ugunsdzēsības mācības vairāk

Sabiedrība - NVO Liepājā - NVO aktualitātes

NVO aktualitātes


 
Organizācijas un eksperti var pieteikties BAFF finansējumam sadarbībai ar ASV

Līdz 2017. gada 1. septembrim nevalstiskās organizācijas, biedrības un izglītības iestādes, kā arī jomu eksperti aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) stipendijai un atbalsta programmai Baltijas-Amerikas Dialogs, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV.


Divpusējās programmas ietvaros:


 • dažādu jomu nevalstiskās organizācijas, biedrības un izglītības iestādes var piesaistīt finansējumu ASV speciālista vai vieslektora vizītes organizēšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Pieejamais finansējums projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru.

 • jomu profesionāļi no Latvijas var piesaistīt finansējumu ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai, ja saņemts ielūgums kā nozīmīgam ekspertam uzstāties konferencē vai kongresā ASV. Pieejamais finansējums ir līdz 5 000 ASV dolāru. 


Pieteikties “Baltijas-Amerikas Dialogs” programmas stipendijai var līdz 1. septembrim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā www.BalticAmericanFreedomFoundation.org . Lai piedalītos konkursā, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz plānotā projekta izvērsts izklāsts angļu valodā. Piesakoties līdz 1. septembrim, projekts var tikt realizēts laika posmā no 2018. gada janvāra līdz augustam.

Uz stipendiju var pretendēt jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības, izglītības iestādes un profesionāļi, kas izveidojuši vai vēlas izveidot sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru sakārtošanai, kultūras, veselības, izglītības u.c. jomu attīstībai. Dalība Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendiju programmās ir bezmaksas, stipendiātus izvēloties konkursa kārtībā.

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds darbojas Baltijas valstīs kopš 2010. gada rudens. Fonda misija ir stiprināt saikni starp ASV un Igauniju, Latviju un Lietuvu, īstenojot izglītības un apmaiņas programmas, kas vērstas uz ekonomisko izaugsmi un demokrātisko procesu attīstību.


Papildu informācija:
Ilze Bembere
BAFF programmu vadītāja Latvijā
ibembere@ciee.org
 
Informācija ievietota 2017. gada 13. jūlijā

 
Bērnu vasara kopā ar jauniešiem no Spānijas, Bulgārijas un Slovēnijas
 
 

Jau mēnesi projekta “Get ready for it!”, kuru finansē programma Erasmus+, ietvaros, Liepājā darbojas 12 Eiropas Brīvprātīgā darba veicēji no Spānijas, Bulgārijas un Slovēnijas. Pirmais mēnesis paskrējis vēja spārniem. Šķiet, ka vēl tikai vakar jaunieši iebrauca mūsu pilsētā un sāka to iepazīt, bet projekts jau ir pusē...

Pirmās nedēļas pagāja apmācībās un praktiskās nodarbībās, kurās tika slīpētas plānošanas, vadīšanas un sadarbības prasmes. Un nu jau 4. nedēļu jaunieši vada Liepājas pilsētas pašvaldības atbalstītas bērnu nodarbības un pusaudžu līderu akadēmiju Liepājas Jaunajos Vanagos, kuras notiek angļu valodā. Kā atzīst paši projekta dalībnieki, darbs nav viegls. Bērni prasa daudz enerģijas un izdomas. Visu laiku ir jādomā kaut kas jauns un jāmēģina to pielāgot dažāda vecuma grupām. Tomēr neskatoties uz nogurumu, visi jaunieši ir ar projektu apmierināti. Lai arī jaunieši atzīst, ka viņi vasaru Latvijā bija iedomājušies siltāku un saulaināku.

Lai brīvprātīgie labāk varētu iepazīt Latviju, kā arī, iespējams, iepazītos ar savu nākotnes profesiju, Liepājas Jaunie Vanagi piedāvā jauniešiem doties ēnošanas vizītēs pie viņiem interesējošās profesijas pārstāvjiem. Šo nedēļu laikā ir pabūts gan pie mēdijiem, gan bibliotēkā, gan tikušies ar tūrisma jomu un cilvēkresursiem saistītiem cilvēkiem, iemēģināti spēki aktiermeistarībā, ir uzzināts kā strādā Liepājas pašvaldība, Liepājas Kultūras pārvalde un Liepājas galvenā māksliniece, kādas ir psihologa un pavāra profesiju īpatnības un daudz kas cits.

Un, protams, ekskursijās ar bērniejm arī ir iepazītas dažādas Liepājas vietas un uzņēmumi. Lai gan pagājis tikai mēnesis, jaunieši kopā ar bērniem ir paviesojušies gan dzīvnieku patversmē, gan leļļu teātrī, apmeklējuši policiju, iepazinušies ar ugunsdzēsēju darbu, paviesojušies pie mākslinieces un Pop-Rock mūzikas skolā. Tikušies ar dažādu jomu speciālistiem. Par vienu no interesantākajām vietām paši brīvprātīgie un nodarbību dalībnieki atzīst Blue Shock Race, kur bija iespējams izvizināties ar kartingiem, un iesaistīties lasertag cīņās. Bērnu nodarbību ietvaros, jau nākamnedēļ bērni iepazīs Liepāju, dodoties ekskursijā ar tramvaju pa pilsētu, iepazīstot Karostu un karostas cietumu, kā arī dosies ekskursijā uz Liepājas pilsētas pašvaldību un gājienā „pa notīm”.
 
Žigimants Krēsliņš
Bērnu un jauniešu biedrības „Liepājas Jaunie Vanagi”
Ārlietu sekretārs
M.: 27090307

Informācija ievietota 2017. gada 6. jūlijā


Izsludināts NVO projektu papildu konkurss

Liepājas pilsētas pašvaldība no 24. maija līdz 9. jūnijam izsludina nevalstisko organizāciju (NVO) papildu konkurss.

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. 2017. gada NVO projektu līdzfinansēšanas papildu konkursā ir paredzēts līdzfinansējums 5600 EUR apmērā.

Konkursa rezultātā paredzēts sekmēt NVO darba kvalitātes uzlabošanos un veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā. Pašvaldības finansējums tiks piešķirts NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Projektu konkursā aicinātas piedalīties organizācijas, kuras nav piedalījušās vai saņēmušas pašvaldības līdzfinansējumu NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā 2017. gadā.

Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejupielādēt šeit:

 1. NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

 2. Pieteikuma veidlapa (1.pielikums)

 3. Pieteikuma budžets (2.pielikums) .xls

 4. Atskaite par 2017. gadā Liepājas pilsētas domes atbalstītā projekta īstenošanu (3. pielikums) 

Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz š.g. 9. jūnija plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, un kopija jānosūta elektroniski uz  e-pasta adresi: nvo@dome.liepaja.lv vai veseliba@dome.liepaja.lv.


Papildu informācija:
Brigita Dreiže
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 6 34 04721
E.: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 24. maijā


 
 
Pievienojies lielākajam NVO interešu aizstāvim Latvijā!

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk – eLPA) ir dibināta 2004.gada 14.decembrī un reģistrēta 2005.gada 17.janvārī. eLPA ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija - biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai.

Pārskatot 2016.gadā eLPA veiktās aktivitātes, varam droši apgalvot, ka ir biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse”  komanda ir daudz paveikusi. eLPA ir organizējusi vairākus forumus, tādus kā „NVO tehnoloģiju laikmets”, „NVO un Saeimas forums”, „Rīga dimd – iedzīvotāji runā!”, “Ekspertu konsultācija risinājumiem bēgļu uzņemšanai un iekļaušanai Latvijas sabiedrībā”, “Biedrību un nodibinājumu bazārs” un vēl daudzus citus pasākumus, kuros izglītoja sabiedrību un stiprināja NVO kapacitāti.

Pavasarī eLPA organizēja apmācības „Welcome to the NGO’s sector – we are open”, izglītojošo akciju skolās “Mazais 100-gades pilsonis”, kuras ietvaros 8 Rīgas reģiona pašvaldībās tika izglītoti par pilsonisko aktīvismu 1272 skolēni.

Visa gada garumā tika izdots e-izdevums „Nesēdi tumsā!”, sociālajos tīklos  tika publicēti 109 marķēti e-padomi, eLPA darbinieki sniedza vairāk kā 200 konsultācijas, apmeklēja aptuveni 200 sanāksmes, kurās pārstāvēja gan NVO, gan arī sabiedrības kopīgās intereses, kā arī sagatavoja un iesniedza 43 oficiālus atzinumus un komentēja virkni nozīmīgus politikas plānošanas dokumentus.

Kā būtiskākos interešu aizstāvības rezultātus varam minēt:

 • eLPA sadarbībā ar citām NVO panāca, ka tiek atcelti grozījumi likumprojektā “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””;
 • eLPA panāca jautājuma izņemšanu no MK darba kārtības par obligātu prasību biedrību un nodibinājumu valdes locekļiem pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī;
 • eLPA panāca, ka Saeimas Juridiskais birojs sniedz atzinumu, kas nostiprināja NVO tiesības veikt saimniecisko darbību neierobežotā apjomā;
 • eLPA saņēma Eiropas Komisijas apstiprinājumu, ka katra dalībvalsts var lemt, vai NVO publiskajos iepirkumos piešķirt labvēlīgākus nosacījumus.
 • eLPA piedalījās Nacionālā NVO fonda prioritāšu, projekta nolikuma un vērtēšanas kritēriju izstrādē;
 • eLPA turpināja būt Rīgas reģiona resursu centrs, un 2016. gadā Rīgas reģionā piešķīra 24 000 eiro projektiem pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, mazākumtautību sadarbības jomā un mazākumtautību organizāciju, tajā skaitā romu organizāciju atbalstam.

Papildus interešu aizstāvībai un Latvijas NVO kapacitātes celšanai, eLPA aktīvi darbojās NVO atpazīstamības veidošanā valsts un starptautiskā mērogā, publicējot rakstus Satori, Latvijas vēstnesī, IR blogā, nodrošinot raidījumus krievu valodā LR4 programmā “Doma laukums”, regulāri informējot par aktualitātēm NVO sektorā eLPA sociālajos kontos, kuriem kopumā  ir vairāk kā 3350 sekotāju, izveidojot informatīvi izglītojošu video “Kas ir NVO?”, izveidojot USAID ziņojumu par NVO sektoru – ilgtspējas indekss, sadarbībā ar AmCham Latvija un ASV vēstniecību Latvijā turpināja iniciatīvu «Cilvēku izaugsmei», kā arī eLPA popularizēja Vispasaules NVO dienu un eLPA darbinieki piedalījās pasākumos Eiropā, lai popularizētu Latvijas NVO sasniegumus.

Šī ir tikai daļa no eLPA 2016.gadā paveikto darbu bilances (skatīt inforgrafiku pielikumā), taču aicinām ieraudzīt to, ka ikdienā ir kāds, kas seko līdzi tam, lai NVO un pilsoniski aktīvi iedzīvotāji ikdienā varētu darīt savu darbu labāk, tādējādi veicinot līdzcilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanos un labklājību valstī.

eLPA ir svarīgs nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) viedoklis un mēs ticam, ka ir iespējama uz pozitīviem rezultātiem tendēta, konstruktīva NVO sadarbība! Šobrīd eLPA apvieno 125 biedrus - nevalstiskās organizācijas un neatkarīgus aktīvistus. Aicinām arī Tevi vai Tavu organizāciju pievienoties eLPA biedru pulkam!

Lai kļūtu par eLPA biedru Tev vai Tavai organizācijai jāatbalsta eLPA mērķi un jāaizpilda pieteikuma anketa, kura jānosūta uz eLPA biroju Rīgā, Ģertrūdes ielā 19/21 3, LV-1011. Pēc anketas saņemšanas, tuvākajā eLPA padomes sēdē tiks lemts par Tavu/Tavas organizācijas uzņemšanu eLPA biedros. Par padomes lēmumu informēsim personīgi.

Kļūstot par eLPA biedru, Tu/Tava organizācija iegūs:

 • Aktuālu informāciju (ikmēneša NVO finanšu ziņas, iknedēļas NVO ziņas “Nesēdi tumsā!”)
 • Iespēju dalīties viedokļos, veidot sadarbību sev interesējošā jomā un piedalīties eLPA darba grupās;
 • Iespēju iesaistīties kā partnerim eLPA projektos;
 • Veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanu;
 • Iespēju brīvi izmantot NVO bibliotēkas materiālus un sniegtos pakalpojumus;
 • Saņemt konsultācijas par dažādiem NVO jautājumiem.

Pieteikumu anketu un detalizētāku informāciju var atrast http://nvo.lv/lv/news/page/klusti-par-biedru-155/


Ja atbalsti eLPA darbību, pievienojies eLPA biedru pulkam, vai arī aicinām atbalstīt eLPA ziedojot, lai mēs varētu turpināt iesākto darbu kvalitatīvā NVO interešu aizstāvībā.

Informāciju sagatavoja:
eLPA padomes locekle
Jolanta Eihentāle

Informācija ievietota 2017. gada 22. maijā

Vasara kopā ar Liepājas Jaunajiem Vanagiem

Bērnu un jauniešu biedrībā "Liepājas Jaunie Vanagi" vasara jau ir sākusies. Šī vasara būs izaicinājums mums pašiem un visiem, kuri iesaistīsies mūsu aktivitātēs.

Nemainīgi, jau par tradīciju kļuvušās, jau no 2009.gada, visas vasaras garumā darbosies bērnu vasaras nodarbības. Šī gada tēmas ir saistītas gan ar sevis izzināšanu, gan dabu, gan mākslu un mūziku, gan sportu un daudz ko citu. Mūsu aktivitātēs tiek aicināti bērni 6-10 gadus veci.

Šī gada lielākais jaunums ir "Pusaudžu vasaras līderu akadēmija". Tie bērni, kuri izaug mūsu bērnu nodarbībās, vēlas kļūt par līderiem. Pusaudžu vecums pie mums ir 11-14 gadi. Esam viņu vēlmi uzklausījuši un visas vasaras garumā organizēsim līderu akadēmiju, ar iespēju vadīt nodarbības jaunākiem bērniem. Tas ir izaicinājums gan mums kā biedrībai, gan vadītājiem, kuri to vadīs, jo nekad to neesam mēģinājuši un mērķis ir - sagatavot pusaudžus par līderiem, kuri darbojas biedrībā ne tikai vasaras laikā.

Neiztrūks arī vasaras izbraukuma nometne, kuras organizējam jau kopš 1995.gada. Šogad tās tēma ir kino. Dalībnieki paši radīs savus kino, balstoties uz zināšanām, kuras iegūs nometnes laikā.

Jau kopš 2013.gada, mūsu vasarām pievienojas Eiropas Brīvprātīgā Darba veicēji no dažādām valstīm. Arī šis gads nebūs izņēmums. Taču jaunums ir tas, ka parasti viņi ir šeit divus mēnešus - jūliju un augustu, bet šogad, programmas Erasmus+ ietvaros, jaunieši no Spānijas, Portugāles, Grieķijas, Slovēnijas, Horvātijas un Bulgārijas mums pievienosies jau jūnijā un būs šeit arī septembrī.

Pievienojies mūsu vasarai! Par aktivitātēm vairāk var uzzināt www.liepajasjv.lv, vai zvanot 27090307. Pieteikšanās jau rit pilnā sparā.

Visas aktivitātes atbalsta Liepājas pilsētas pašvaldība.

Informāciju sagatavoja:
Līga Krēsliņa
BJB Liepājas Jaunie Vanagi
Valdes priekšsēdētāja
M.: 28452124

Informācija ievietota 2017. gada 15. maijā

 
 
Apmācības „Vārda spēks” Polijā

Bērnu un jauniešu biedrības „Liepājas Jaunie Vanagi” vadītāja Līga Krēsliņa tikko atgriezās no apmācībām Konstancin – Jeziorna, Polijā, „Power of the word”, uz kurām devās programmas Erasmus+ ietvaros.

Apmācībās piedalījās jaunatnes darbinieki no 17 valstīm, gan no Eiropas, gan no kaimiņvalstīm.

4 dienu laikā diskutējām un dalījāmies pieredzē par komunikācijas veidiem, pārliecināšanas spējām, par to vai manipulācija, izmantojot labiem nolūkiem, ir pieļaujama, par informācijas izplatīšanu. Izspēlējām vairākas simulācijas par komunikācijas situācijām. Mani pārsteidza tas, cik jaunatnes darbinieki tomēr ietekmējas no stereotipiem un masu mediju informācijas.

Daļa no apmācībām tika veltīta kopīgu nākotnes projektu izstrādei un sadarbības tīkla izveidei.

Apmācību ietvaros tikāmies ar politiķi, nevardarbīgas komunikācijas treneri, žurnālistu, PR kampaņu speciālistu un publisku kampaņu veidotāju. Diskutējot ar viņiem tika lauzti vairāki stereotipi un saprasti procesi, kā tas viss notiek realitātē.
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Krēsliņa
M.: 28452124
 
Informācija ievietota 2017. gada 12. maijā

 
Liepājā norisināsies ikgadējās Brīvprātīgā darba dienas

Lai veicinātu izpratni par brīvprātīgo darbu, Liepājā laika posmā no 11. līdz 13. maijam norisināsies ikgadējās Brīvprātīgā darba dienas. Šajās dienās ikviens liepājnieks varēs iepazīt brīvprātīgo darbu dažādās nozarēs. Arī šogad Brīvprātīgo dienu vēstnesis Liepājā ir uzņēmuma “Blue Shock Race” valdes loceklis Artis Daugins. 

"Brīvprātīgo darbs, tas nav darbs kādam par velti, bet gan laba pieredze pašam un ieguldījums sabiedrībā, kur atlīdzību mēra priekā un labajās sajūtas. Iespēja darboties vai līdzdarboties vietās, kur līdz šim nav bijies iespēja ir lielākai brīvprātigo dienu guvums, katram mums pašam. Citiem tas ir izvest sunīšus pastaigāties, citam tas ir sagrābt lapas bērna vai mazbērna bērnudārza teritorijā. Katrs atrod savu dienas lielisko veikumu," norāda A. Daugins.

Lai strādātu kādā no iestādēm, jāizvelās piemērotākā darba vieta un līdz 9. maijam jāaizpilda pieteikšanās anketa:

Tāpat Brīvprātīgā darba dienu ietvaros, 10. maijā, plkst. 13.00 Liepājas domes lielajā zālē, 2. stāvā, notiks seminārs nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgā darba veicējiem. Semināra dalībnieki aicināti pieteikties līdz 8. maijam, rakstot uz e-pastu: nvo@dome.liepaja.lv.

Liepājas dome sadarbībā ar Liepājas "Europe Direct" informācijas centru Brīvprātīgo dienas organizē, lai palīdzētu iestādēm un brīvprātīgajiem rast ceļu vienam pie otra, lai abu pušu starpā izveidotos patstāvīga ilgtermiņa sadarbība.

Šī būs jau sestā reize, kad liepājnieki tiek aicināti aktīvi iesaistīties brīvprātīgo dienās un gūt jaunu pieredzi.


Papildu informācija:
Brigita Dreže
Sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 63404721
E.: brigita.dreize@dome.liepaja.lv;  nvo@dome.liepaja.lv

 
Informācija ievietota 2017. gada 26. aprīlī


NVO projektu līdzfinansēšanas un Veselības veicināšanas projektu konkursos
iesniegti 55 projektu pieteikumi


Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā un Veselības veicināšanas projektu konkursā kopumā ir iesniegti 55 projektu pieteikumi.


NVO konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. Kopumā šajā konkursā ir iesniegti 33 projektu pieteikumi par kopējo summu EUR 46 723. 2017.gadā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā ir paredzēts līdzfinansējums 30 000 EUR apmērā.

Piektdien, 31.martā, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nevalstisko organizāciju projektu izvērtēšanas komisija iepazīsies ar iesniegtajiem projektu pieteikumiem un lems par atbilstību konkursa nolikumam un līdzfinansējuma piešķiršanu.

Konkursa rezultātā paredzēts sekmēt NVO darba kvalitātes uzlabošanos un veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā. Pašvaldības finansējums tiks piešķirts NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Savukārt Veselības veicināšanas projektu konkursā ir iesniegti 22 projektu pieteikumi par kopējo summu EUR 12 333. Konkursa kopējais budžets 2017.gadā ir EUR 7 000. Iesniegtie projektu pieteikumi paredz īstenot aktivitātes, kas veicinātu drošu un veselīgu dzīvesveidu.

Līdzfinansēti tiks projekti un pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai atbilstoši prioritārajām veselības veicināšanas jomām. 2017.gadā šīs jomas ir bērnu un pieaugušo traumatisma profilakses pasākumi (tostarp drošības veicināšana), infekciju slimību profilakse (tostarp higiēnas veicināšana un mutes veselība), kā arī veselības veicināšana darba vietās.

Pirmdien, 3.aprīlī, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nevalstisko organizāciju projektu izvērtēšanas komisija iepazīsies ar iesniegtajiem projektu pieteikumiem un lems par atbilstību konkursa nolikumam un līdzfinansējuma piešķiršanu.

Abos konkursos pieteiktie projekti un pasākumi tiks īstenoti 2017.gadā.

Detalizētāku informāciju un konsultācijas par projektu līdzfinansēšanas konkursiem iespējams gūt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļā, zvanot pa tālruni 63404747 vai rakstot uz e-pastu: veselība@dome.liepaja.lv.


Informāciju sagatavoja:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
T.: 63404743

Informācija ievietota 2017. gada 31. martā

 
Noslēdzies sociālās iekļaušanas veicināšanas līdzfinansēšanas konkurss


Konkursa rezultāti pieejami ŠEIT
 
Informācija ievietota 2017. gada 10. martā

 
NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam pagarina iesniegšanas termiņu

Atsaucoties uz Liepājas nevalstisko organizāciju (NVO) izteikto lūgumu, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija līdz š.g. 10. martam ir pagarinājusi NVO līdzfinansēšanas konkursam iesniedzamo projektu termiņu.


Projektu konkursa nolikums un veidlapas ir pieejamas mājaslapā šeit: http://www.liepaja.lv/page/3655

Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz š.g. 10. marta plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, un kopija jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi:  nvo@dome.liepaja.lv.

Šāds projektu konkurss Liepājā tiek organizēts jau no 2003. gada (šogad jau 15. reizi). 2016. gadā līdzfinansējums tika piešķirts 32 organizācijām.


Papildu informācija:
Brigita Dreiže
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 6 34 04721
E.: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 2. martā

 
 
 Izsludināts Veselības veicināšanas projektu konkurss

No 20. februāra līdz 17.martam tiek izsludināts Veselības veicināšanas projektu konkurss. Konkursa galvenais mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Projektu pieteicējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai arī fiziska persona, kura reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Konkursa kopējais budžets 2017.gadam ir 7000 eiro. Līdzfinansēti tiks projekti un pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai atbilstoši prioritārajām veselības veicināšanas jomām, attiecīgi, 2017.gadā šīs jomas ir bērnu un pieaugušo traumatisma profilakses pasākumi (tostarp drošības veicināšana), infekciju slimību profilakse (tostarp higiēnas veicināšana un mutes veselība), kā arī veselības veicināšana darba vietās.

Projektu realizācija paredzēta Liepājas pilsētā, un ieguvējiem no projekta jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties un visu nepieciešamo dokumentāciju lejuplādēt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas mājaslapā sadaļā NVO Liepājā”/Projektu konkursi NVO/Veselības veicināšana .
 
Detalizētāku informāciju un konsultācijas par konkursu iespējams gūt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļā klātienē, zvanot pa tālruni 63404747, vai rakstot uz e-pastu: veselība@dome.liepaja.lv.
 
Informāciju sagatavoja:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
Tālr.: 63404743
 
Informācija ievietota 2017. gada 20. februārī 


Izsludināts NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija līdz 3. martam izsludina Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursu. Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

2017. gadā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā ir paredzēts līdzfinansējums 30 000 EUR apmērā.

Konkursa rezultātā paredzēts sekmēt NVO darba kvalitātes uzlabošanos un veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā. Pašvaldības finansējums tiks piešķirts NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Projektu konkursa nolikums un veidlapas ir pieejamas ŠEIT

Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz š.g. 3. marta plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, un kopija jānosūta elektroniski uz
e-pasta adresi:  nvo@dome.liepaja.lv.

Šāds projektu konkurss Liepājā tiek organizēts jau no 2003. gada (šogad jau 15. reizi). 2016. gadā līdzfinansējums tika piešķirts 32 organizācijām.


Papildu informācija:
Brigita Dreiže
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 6 34 04721
E.: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 14. februārī


 

Godina veiksmīgākos NVO un brīvprātīgā darba veicējus


Apskatīt galeriju

Otrdien, 6.decembrī Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē jau desmito gadu notika pilsētas nevalstisko organizāciju un brīvprātīgā darba darītāju godināšanas pasākums. Tituls "Veiksmīgākā NVO 2016" šogad tika piešķirts piecām nevalstiskajām organizācijām, savukārt tituls "Brīvprātīgais 2016" – 25 brīvprātīgā darba darītājiem.


Titulu "Veiksmīgākā NVO 2016" šogad saņēma:


    Liepājas literātu un radošo mūziķu biedrība "Helikons",
    Liepājas baltkrievu kopiena "Mara",
    Biedrība "VeloRonis",
    Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļa,
    Biedrība "Latviešu strēlnieku apvienība".


Titulu "Brīvprātīgais 2016" saņēma:


Inguna Vrubļevska, Līga Rozenšteina, Rigonda Vecvagare, Silvija Martone, Gaļina Romaņenko, Gaļina Borščuna, Maruta Biģele, Velta Kāpiņa, Vladimirs Miročņičenko, Lado Kurnalidze, Astrīda Vērdiņa, Raisa Demeško, Rolands Štrehers, Raimonds Leja, Evija Rozīte, Lilija Kamaņina, Ģertrūde Šternberga, Tatjana Daņiļuka, Ivona Jadviga Šakale, Ilze Vainovska, Inga Laugale, Ņina Volovitskaja, Svetlana Šeļiševa, Ērika Birzkopa un Ināra Pūpola.


NVO un brīvprātīgo godināšanai 2016. gadā kopumā tika iesniegti 20 pieteikumi par desmit nevalstiskajām organizācijām un 47 pieteikumi par 28 brīvprātīgajiem.


Informācija ievietota 2016. gada 7. decembrīTiek aktualizēts Liepājas aktīvo NVO saraksts

Lai atjaunotu Liepājas aktīvo Nevalstisko organizāciju (NVO)  sarakstu Liepājas domes mājas lapā, Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa aicina aizpildīt  jaunizveidotu anketu.

Turpmāk interneta vietnē www.liepaja.lv  tiks ievietota informācija tikai par tām organizācijām, kuras to pašas būs atsūtījušas, aizpildot anketu, kas pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScImn9ZAHMuUHYMjSkKaiB38m6WpJ0zp0oEoTtp1CwOIvalcQ/viewform
 
Biedrības un nodibinājumi anketā tiek klasificēti (noteiktas prioritārās jomas) saskaņā ar MK 01.01.2016. noteikumiem Nr. 779:
 
 • Darba devēju organizācijas, arodbiedrības, profesionālās biedrības un nodibinājumi (Darba devēju organizācija, Darba devēju organizāciju apvienība, Profesionālā biedrība vai nodibinājums, Arodbiedrība);

 • Kultūra un atpūta (Vizuālā māksla, Dizains, Arhitektūra un restaurācija, Vēsture un humanitārās zinātnes, Mūzika, deja, teātris, Mūzikas, dejas un teātra atbalsts, Tautas māksla un nemateriālais mantojums (Ietver arī mazākumtautību kultūras biedrības un nodibinājumus), Muzeji, Cita izklaides un atpūtas darbība, Cita kultūras darbība);

 • Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija (Radiostacija, TV kanāls, Grāmatu izdošana, Žurnālu izdošana, Laikrakstu izdošana, Izziņu katalogu izdošana, Filmu producēšana, Bibliotēku darbība);

 • Pētniecība un izglītība (Sociālās zinātnes, socioloģiskā un politikas pētniecība, Medicīniskā pētniecība, Zinātne un tehnoloģijas, Izglītība);

 • Veselība (Sabiedrības veselība un veselības izglītība, Rehabilitācija, Cita ar veselību saistīta darbība);

 • Sociālā atbalsta pasākumi personām (Nodarbinātības veicināšana, Sociālā aizsardzība, Dzimumu līdztiesība, Atbalsts ģimenēm un bērniem);

 • Vides un dzīvnieku aizsardzība (Vides aizsardzība. Piesārņojuma samazināšana un kontrole, Dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, Dabas aizsardzība, Vides apziņa, Vides sakopšana, Dzīvnieku aizsardzība un labklājība, Veterinārie pakalpojumi);

 • Attīstība un mājokļu apgāde (Kopienas un apkaimes attīstība, Ekonomiskā attīstība, Mājokļu apsaimniekošana);

 • Tiesiskums un interešu aizstāvība (Pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzība, Interešu aizstāvības organizāciju darbība, Juridiskā palīdzība, Patērētāju tiesību aizsardzība, Noziegumu profilakse, Atbalsts noziegumu upuriem, Likumpārkāpēju rehabilitācija);

 • Filantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšana (Filantropijas starpniecība, Brīvprātīgā darba veicināšana);

 • Jaunatnes biedrība vai nodibinājums;

 • Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas;

 • Sporta biedrības un nodibinājumi (Sporta apvienība un sporta federācija, Sporta klubs, Sporta centrs, Sporta pasākumu organizēšana, Sporta atbalsts, Sporta izglītība);

 • Starptautiskās aktivitātes (Kultūras apmaiņa, Attīstības sadarbība, Starptautiska katastrofu seku likvidēšana un palīdzība, Starptautiska palīdzības līdzekļu nodrošināšana katastrofās cietušām valstīm, Starptautiskās cilvēktiesības un miera uzturēšana);

 • Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums.

Ja kādas organizācijas apraksta daļa būs garāka par anketā norādīto limitu, tiks publicēti pirmie 150 vārdi. Ja tiks norādītas vairāk par divām darbības jomām, ņemsim vērā tikai pirmās divas atzīmētās.

Organizācijas tiks sagrupētas pēc darbības jomām. Sadaļa "NVO saraksts" ar jaunāko informāciju tiks papildināta vienu reizi mēnesī.


Pēc “Lursoft” datiem uz 23.10.2015. Liepājā ir reģistrētas 973 nevalstiskās organizācijas.


Papildu informācija:
Liepājas pilsētas domes Sabiedrības pārvaldes speciāliste
Brigita Dreiže
M: 29690010
E: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija atjaunota 2016. gada 24.augustā