Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Izsoles

Izsoles

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2017.gada 29.martā pl.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

  • dzīvokļa īpašums CELTNIEKU ielā 5-3, Liepājā, ar kopējo platību 42,3 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamā ēkā, nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no 1 dzīvojamās ēkas, kuras ekspluatācija uzsākta 1905.gadā un no palīgceltnes, kuras ekspluatācija uzsākta 1950.gadā un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kadastra apzīmējums 1700 031 0141. Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1200,00 EUR, nodrošinājums - 120,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

  • dzīvokļa īpašums BRĪVĪBAS ielā 215-3, Liepājā, ar kopējo platību 45,6 kv.m, kas atrodas vienstāva 5 dzīvokļu dzīvojamā ēkā, nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no 1 dzīvojamās ēkas, kuras ekspluatācija uzsākta 1956.gadā un no palīgceltnes, kuras ekspluatācija uzsākta 1980.gadā un atrodas uz privātpersonai piederošas zemes ar kadastra apzīmējums 1700 016 0012). Nekustamais īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 720,00 EUR, nodrošinājums - 72,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

  • dzīvokļa īpašums BRĪVĪBAS ielā 215-5, Liepājā, ar kopējo platību 39,4 kv.m, kas atrodas vienstāva 5 dzīvokļu dzīvojamā ēkā, nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no 1 dzīvojamās ēkas, kuras ekspluatācija uzsākta 1956.gadā un no palīgceltnes, kuras ekspluatācija uzsākta 1980.gadā un atrodas uz privātpersonai piederošas zemes ar kadastra apzīmējums 1700 016 0012). Nekustamais īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 480,00 EUR, nodrošinājums -  48,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

  • dzīvokļa īpašums OSKARA KALPAKA ielā 73-8, Liepājā, ar kopējo platību 36,4 kv.m, kas atrodas divstāvu 4 dzīvokļu dzīvojamā ēkā, nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no 2 dzīvojamām ēkām, kuru ekspluatācija uzsākta 1880.gadā un 1 palīgceltnes, kuras ekspluatācija uzsākta 1950.gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kadastra apzīmējums 1700 011 0341. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju (100%).  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 800,00 EUR, nodrošinājums -  80,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.


Dzīvokļus var apskatīt, piesakoties pa tālruni 63470303 (taustiņš “2”), SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”.

Dokumentus pieņem līdz 2017.gada 28.martam pl.16.00, Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kabinetā- Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 2017.gada 28.martam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”, reģistrācijas Nr.90002066769, AS „SEB BANKA”, konta Nr.LV 12UNLA0050007588848, subkonts Nr.55400007501.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.
 
Informācijau sagatavoja:
SANDRA DZELZE
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes
"Nekustamā īpašuma pārvalde"
speciāliste mājokļu jautājumos
T.:  63404783
E.: sandra.dzelze@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada28. februārī
Papildus informāciju par pašvaldības dzīvokļu izsolēm var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā - Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kab., tālrunis 63404783, e-pasts : nip@dome.liepaja.lv