Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Izsoles

Izsoles

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2017. gada 6. decembrī pl.17.00
notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:


  • Dzīvokļa īpašums Jelgavas ielā 12-10, Liepājā, ar kopējo platību 27,0 kv.m, kas atrodas nekustamā īpašuma Jelgavas iela 12, Liepāja, sastāvā, kurā ir 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamā ēka, kura nodota ekspluatācijā 1890.gadā, un 4 palīgceltnes, kuras nodotas ekspluatācijā 1910. gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 844 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 020 0452). Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (99,63%), līnijbūvju izbūves teritorijās – ielas, laukumi un veloceliņi (0,37%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1680,00 EUR, nodrošinājums – 168,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

  • Dzīvokļa īpašums Jelgavas ielā 12-11A, Liepājā, ar kopējo platību 22,6 kv.m, kas atrodas nekustamā īpašuma Jelgavas iela 12, Liepāja, sastāvā, kurā ir 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamā ēka, kura nodota ekspluatācijā 1890.gadā, un 4 palīgceltnes, kuras nodotas ekspluatācijā 1910. gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 844 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 020 0452). Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (99,63%), līnijbūvju izbūves teritorijās – ielas, laukumi un veloceliņi (0,37%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1360,00 EUR, nodrošinājums – 136,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

  • Dzīvokļa īpašums Jelgavas ielā 12-13, Liepājā, ar kopējo platību 13,1 kv.m, kas atrodas nekustamā īpašuma Jelgavas iela 12, Liepāja, sastāvā, kurā ir 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamā ēka, kura nodota ekspluatācijā 1890.gadā, un 4 palīgceltnes, kuras nodotas ekspluatācijā 1910. gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 844 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 020 0452). Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (99,63%), līnijbūvju izbūves teritorijās – ielas, laukumi un veloceliņi (0,37%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 880,00 EUR, nodrošinājums – 88,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

  • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 59-8A, Liepājā, ar kopējo platību 15,2 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgceltnes (šķūņa), kuru ekspluatācija uzsākta 1900. gadā un atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes 1936 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 002 0349. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju -100 %. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 500,00 EUR, nodrošinājums – 50,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

  • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 59-2A, Liepājā, ar kopējo platību 14,9 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgceltnes (šķūņa), kuru ekspluatācija uzsākta 1900. gadā un atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes 1936 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 002 0349. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju -100 %.Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 400,00 EUR, nodrošinājums – 40,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

  • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā  55-14, Liepājā, ar kopējo platību 30,7 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgceltnes (šķūņa), kuru ekspluatācija uzsākta 1900. gadā un atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes 2734 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 002 0340. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju -100 %. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1200,00 EUR, nodrošinājums – 120,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

  • Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 65-2, Liepājā, ar kopējo platību 47,6 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas (ekspluatācija uzsākta 1912. gadā), divstāvu 4 dzīvokļu dzīvojamās ēkas (ekspluatācija uzsākta 1912. gadā) un 2 palīgceltnēm (ekspluatācija uzsākta 1930.gadā un 1950. gadā), un atrodas uz kopīpašniekiem piederošas zemes 849 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 021 0164. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju -100 %.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1700,00 EUR, nodrošinājums - 170 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.Dokumentus pieņem līdz 2017. gada 5. decembrim pl.16.00, Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kabinetā - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".

Nodrošinājums iemaksājams līdz 2017 .gada 5. decembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Dzīvokļus var apskatīt, piesakoties pa tālruni 63470303 (taustiņš “2”), SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”.

Informācija ievietota 2017. gada 12. oktobrī

 
 
 
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.69 Oskara Kalpaka ielā 64, Liepājā
 

Sākuma cena EUR 200.00, nodrošinājums EUR 20.00, izsole 09.11.2017. plkst. 10‑00, pieteikšanās līdz 26.10.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles .

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Informācija ievietota 2017. gada 10. oktobrī


 
Papildus informāciju par pašvaldības dzīvokļu izsolēm var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā - Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kab., tālrunis 63404783, e-pasts : nip@dome.liepaja.lv