Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Izsoles

Izsoles

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2017. gada 6. decembrī pl.17.00
notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:


 • Dzīvokļa īpašums Jelgavas ielā 12-10, Liepājā, ar kopējo platību 27,0 kv.m, kas atrodas nekustamā īpašuma Jelgavas iela 12, Liepāja, sastāvā, kurā ir 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamā ēka, kura nodota ekspluatācijā 1890.gadā, un 4 palīgceltnes, kuras nodotas ekspluatācijā 1910. gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 844 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 020 0452). Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (99,63%), līnijbūvju izbūves teritorijās – ielas, laukumi un veloceliņi (0,37%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1680,00 EUR, nodrošinājums – 168,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

 • Dzīvokļa īpašums Jelgavas ielā 12-11A, Liepājā, ar kopējo platību 22,6 kv.m, kas atrodas nekustamā īpašuma Jelgavas iela 12, Liepāja, sastāvā, kurā ir 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamā ēka, kura nodota ekspluatācijā 1890.gadā, un 4 palīgceltnes, kuras nodotas ekspluatācijā 1910. gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 844 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 020 0452). Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (99,63%), līnijbūvju izbūves teritorijās – ielas, laukumi un veloceliņi (0,37%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1360,00 EUR, nodrošinājums – 136,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

 • Dzīvokļa īpašums Jelgavas ielā 12-13, Liepājā, ar kopējo platību 13,1 kv.m, kas atrodas nekustamā īpašuma Jelgavas iela 12, Liepāja, sastāvā, kurā ir 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamā ēka, kura nodota ekspluatācijā 1890.gadā, un 4 palīgceltnes, kuras nodotas ekspluatācijā 1910. gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 844 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 020 0452). Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (99,63%), līnijbūvju izbūves teritorijās – ielas, laukumi un veloceliņi (0,37%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 880,00 EUR, nodrošinājums – 88,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 59-8A, Liepājā, ar kopējo platību 15,2 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgceltnes (šķūņa), kuru ekspluatācija uzsākta 1900. gadā un atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes 1936 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 002 0349. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju -100 %. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 500,00 EUR, nodrošinājums – 50,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 59-2A, Liepājā, ar kopējo platību 14,9 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgceltnes (šķūņa), kuru ekspluatācija uzsākta 1900. gadā un atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes 1936 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 002 0349. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju -100 %.Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 400,00 EUR, nodrošinājums – 40,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā  55-14, Liepājā, ar kopējo platību 30,7 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgceltnes (šķūņa), kuru ekspluatācija uzsākta 1900. gadā un atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes 2734 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 002 0340. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju -100 %. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1200,00 EUR, nodrošinājums – 120,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

 • Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 65-2, Liepājā, ar kopējo platību 47,6 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas (ekspluatācija uzsākta 1912. gadā), divstāvu 4 dzīvokļu dzīvojamās ēkas (ekspluatācija uzsākta 1912. gadā) un 2 palīgceltnēm (ekspluatācija uzsākta 1930.gadā un 1950. gadā), un atrodas uz kopīpašniekiem piederošas zemes 849 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 021 0164. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju -100 %.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1700,00 EUR, nodrošinājums - 170 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.Dokumentus pieņem līdz 2017. gada 5. decembrim pl.16.00, Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kabinetā - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".

Nodrošinājums iemaksājams līdz 2017 .gada 5. decembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Dzīvokļus var apskatīt, piesakoties pa tālruni 63470303 (taustiņš “2”), SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”.

Informācija ievietota 2017. gada 12. oktobrī

 
 
 
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.69 Oskara Kalpaka ielā 64, Liepājā
 

Sākuma cena EUR 200.00, nodrošinājums EUR 20.00, izsole 09.11.2017. plkst. 10‑00, pieteikšanās līdz 26.10.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles .

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Informācija ievietota 2017. gada 10. oktobrī 
Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2017.gada 1.novembrī plkst.17.00 notiks
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:


 • Dzīvokļa īpašums Bernātu ielā 3-9, Liepājā, ar kopējo platību 22,6 kv.m, kas atrodas nekustamā īpašuma Bernātu iela 3, Liepāja, sastāvā, kurā ir divas dzīvojamās ēkas, no kurām viena nodota ekspluatācijā 1900.gadā, bet otra -1905.gadā, un tās atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 610 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 036 0199). Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu apbūves teritorijā (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1200 EUR, nodrošinājums -120 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.


 • Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 79-3, Liepājā, ar kopējo platību 37,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 6 dzīvokļu dzīvojamā ēkā, kuras ekspluatācija uzsākta 1900.gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 344 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 011 0339). Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1100 EUR, nodrošinājums – 110 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

 • Dzīvokļa īpašums Puķu ielā 1-10, Liepājā, ar kopējo platību 28,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamā ēkā, kuras ekspluatācija uzsākta 1895.gadā, nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no 4 dzīvojamām ēkām un palīgceltnes, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 700 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 020 0239). Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1000 EUR, nodrošinājums – 100 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.


 • Dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 13-9, Liepājā, ar kopējo platību 28,4 kv.m, kas atrodas divstāvu 15 dzīvokļu dzīvojamā ēkā, kuras ekspluatācija uzsākta 1910.gadā, nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no dzīvojamās ēkas un palīgceltnes, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 620 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 021 0166). Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju (99,36%) un līnijbūvju izbūves teritorijās – ielas, laukumi un veloceliņi (0,64%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 500 EUR, nodrošinājums – 50,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

 • Dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 25-3, Liepājā, ar kopējo platību 16,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 6 dzīvokļu dzīvojamā ēkā, kuras ekspluatācija uzsākta 1885.gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 277 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 021 0230). Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 400 EUR, nodrošinājums – 40,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

 • Dzīvokļa īpašums Zirņu ielā 37-13, Liepājā, ar kopējo platību 18,1 kv.m, kas atrodas divstāvu 13 dzīvokļu dzīvojamā ēkā, kuras ekspluatācija uzsākta 1900.gadā, nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no dzīvojamās ēkas un 2 palīgceltnēm, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kopējo platību 1036 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 034 0399). Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 700 EUR, nodrošinājums – 70,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

 • Neapdzīvojamās telpas Nr.76N Graudu ielā 43, Liepājā, ar kopējo platību 126,6 kv.m, kas atrodas būvē, kuras ekspluatācija uzsākta 1956.gadā un atrodas uz kopīpašniekiem piederošas zemes 6638 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 1700 032 0092. Nekustamais īpašums atrodas centra apbūves teritorijā -100 %. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6160,00 EUR, nodrošinājums -  616,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR


Izsolei var reģistrēties Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kab. no 2017. gada 30. septembra līdz 2017.gada 31.oktobrim - plkst. 16.00.
 

! ! ! Dzīvokļus Bernātu ielā 3-9, Oskara Kalpaka ielā 79-3, Tērauda ielā 13-9, Tērauda ielā 25-3 un Zirņu ielā 37-13 varēs apskatīt, piesakoties pa tālruni 63470303 (taustiņš “2”), SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”.

Lai apskatītu dzīvokli Puķu ielā 1-10, jāzvana DĪB "PUĶU 1" valdes priekšsēdētājam Armandam Pūrim, mob.: 26803756.

Savukārt, lai apskatītu Neapdzīvojamās telpas Nr.76N Graudu ielā 43, lūgums zvanīt "Nekustamā īpašuma pārvalde, tālrunis: 63404783.

 
Papildu informācija:
Sandra Dzelze
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes
"Nekustamā īpašuma pārvalde"
speciāliste mājokļu jautājumos
T.: 63404783
E.: sandra.dzelze@dome.liepaja.lv

 
Informācija ievietota 2017. gada 30. augustā
 
 
Papildus informāciju par pašvaldības dzīvokļu izsolēm var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā - Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kab., tālrunis 63404783, e-pasts : nip@dome.liepaja.lv