Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām

Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām

Paziņojums par projektu iesniegšanas termiņa izsludināšanu uz 2017. gada līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Liepājas pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu iesniegumus kultūras pieminekļu saglabāšanai saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2015. gada 14. maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (turpmāk – saistošie noteikumi).
Ar saistošajiem noteikumiem, iesnieguma veidlapām un informatīvajiem materiāliem var iepazīties pašvaldības mājas lapā – www.liepaja.lv, sadaļā: “Pašvaldība/Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām” vai darba dienās Liepājas pilsētas būvvaldē, 131. kab., Rožu ielā 6, Liepājā.
Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš – 2017. gada 25. aprīlis.
Pieejamais līdzfinansējums 2017. gadam – 100 000 EUR.
Plānoto izmaksu aprēķins jāsaskaņo ar LPPI “Komunālā pārvalde” būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha ielā 44, Liepājā, m.t.: 29148047).
Kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei, jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti (Rožu ielā 6, Liepājā, mobilā telefona Nr.20260402).
Projekta iesniegumus jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldībā (Rožu ielā 6, Liepājā), Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas pilsētas pašvaldība, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

 
Informācija atjaunota 2017. gada 2. februārī