Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Pašvaldību vēlēšanas 2017

Pašvaldību vēlēšanas 2017

 
Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana
2017. gada 3. jūnija Liepājas pilsētas pašvaldības vēlēšanām

Liepājas Vēlēšanu komisija informē, ka Liepājas domes deputātu  kandidātu sarakstus pieņems Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā Rožu ielā 6.


Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā “2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”.

Liepājas Vēlēšanu komisija deputātu kandidātu sarakstus pieņems:

  • 14.aprīlī no 9.00  līdz 13.00, 207.kab.;
  • 18.aprīlī  no 9.00 līdz 13.00, 226.kab.;
  • 19.aprīlī no 14.00 līdz 18.00, 226.kab.;
  • 20.aprīlī no 9.00   līdz 13.00, 226.kab.;
  • 21.aprīlī no 9.00   līdz 13.00, 226.kab.;
  • 24.aprīlī no 14.00  līdz 18.00, 226.kab.

Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.  Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas). Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski.

Papildu informācija pa tālruni 63404700.

 
 Informācija ievietota 2017. gada 6. aprīlī

 
Paziņojums deputātu kandidātu sarakstu gatavotājiem

Liepājas  pilsētas Vēlēšanu komisijā pieejama CVK lietojumprogramma kandidātu sarakstu sagatavošanai "Balsis PV 2017" .

Informācija pa tālruni 63404700.

Informācija ievietota 2017. gada 31. martā

 
 
Aicina pieteikties kandidātus darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta 2. punktu, Liepājas vēlēšanu komisija aicina pieteikties kandidātus darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās pašvaldību vēlēšanu 2017. gadā organizēšanā un novadīšanā.

Pieteikties var klātienē, Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, 103. kabinetā no 2017. gada 23. līdz 29. martam.

Darba laiks:
Pirmdien, trešdien: no plkst. 14 - 18;
Otrdien, ceturtdien, piektdien: no plkst. 9 - 13.

Informācija ievietota 2017. gada 20. martā