Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Liepājas kapsētu pārvalde - Par mums

Par mums

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas, kas paredz kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, izpildi.

Iestādes funkcija ir nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo kapsētu izveidošanu, uzturēšanu un kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

Liepājas kapsētu pārvalde apsaimnieko 6 kapsētas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā; t.sk.

  • Dienvidu kapsēta –14.8 hA
  • Centrālā kapsēta-17,35 ha
  • Līvas kapsēta –5,54 ha
  • Ziemeļu kapsēta – 4,56 ha
  • Vecā kapsēta – 4,31 ha
  • Garnizona kapsēta – 3.91 ha.


Liepājas kapsētu pārvaldes un kapsētu pārziņu KONTAKTI

Liepājas kapsētu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu CENRĀDIS

Nekoptas kapavietas aktēšana

Saistošie dokumenti

Noderīga informācija