Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 16.05.2017.Ostas terminālī risinās ugunsdzēsības mācības vairāk

Attīstības plānošana - Liepājas pilsētas mārketinga komunikācija 2017.–2021. gadam

Liepājas pilsētas mārketinga komunikācija 2017.–2021. gadam

Liepājas pilsētas mārketinga komunikācijas plāns 2017.–2021. gadam ir tapis sadarbojoties Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas speciālistiem ar aģentūru “Weekend”.

Galvenais mārketinga komunikācijas plāna uzdevums bija definēt vienotu pilsētas tēlu, izveidojot zīmola platformu un arhitektūru, kas noderētu pilsētas radošajai koncepcijai un grafiskā tēla vadlīnijām; izvēlēties piemērotāko mērķauditoriju un izveidot komunikācijas taktiku. Tāpat mārketinga komunikācijas plānā ir noteiktas iedzīvotāju auditorijas un aktivitātes, kas veicina piederības sajūtu Liepājai un līdzdalību pilsētas pārvaldībā; potenciālo iedzīvotāju un investoru auditorijas un aktivitātes, kas informē par pilsētas attīstības programmas iniciatīvām un veicina interesi par dzīvi un uzņēmējdarbību Liepājā, kā arī noteiktas tūristu auditorijas un aktivitātes, kas veicina Liepājas pilsētas apmeklējumu un tūrisma pakalpojumu izmantošanu.

Mārketinga komunikācijas plāna izveides procesa laikā tika organizētas individuālas un grupu intervijas ar Liepājas pašvaldības, iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un mediju pārstāvjiem. Tika īstenotas arī radošas darba sesijas, kurās daļa interviju dalībnieku veica grupu darbu, lai izveidotu zīmola platformas formulējumus.

Plāns tapis pamatojoties uz Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Liepājas kūrorta attīstības koncepciju 2015.–2020. gadam un Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015.–2020. gadam.

Liepājas pilsētas mārketinga komunikācija 2017.–2021. gadam (.pdf)

Informācija ievietota 2017. gada 10. augustā