Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 16.05.2017.Ostas terminālī risinās ugunsdzēsības mācības vairāk

Par Liepāju - Ziņas - Domes ziņas

Domes ziņas

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās finanšu komitejas sēdes darba kārtība


07.12.2017.  plkst. 15.00
Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā

DARBA KĀRTĪBA 1. Par projektu “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā" (Vecā ostmala).

 2. Par projektu “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā” (Vētru iela).

 3. Par aizņēmumu projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā” īstenošanai.

 4. Par aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta”.

 5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.marta lēmumā Nr.97 “Par aizņēmumu projekta “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā” īstenošanai”.

 6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 15.jūnija lēmumā Nr.213 “Par aizņēmumu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā” īstenošanai”.

 7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 “Par aizņēmumu projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” īstenošanai”.

 8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā.

 9. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam.

 10. Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā.

 11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa nolikumā Nr.10 “PAR ATLĪDZĪBU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ”.

 12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU LIEPĀJAS PILSĒTĀ”.

 13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ”.

 14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmumā Nr.305 “Par pašvaldības iestādes “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE” maksas pakalpojumiem”.

 15. Par saistošo noteikumu “PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PABALSTU KRĪZES SITUĀCIJĀ” apstiprināšanu.

 16. Par saistošo noteikumu “PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ” apstiprināšanu.

 17. Par saistošo noteikumu “PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS MATERIĀLO PALĪDZĪBU ATSEVIŠĶĀ SITUĀCIJĀ” apstiprināšanu.

 18. Par saistošo noteikumu “PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2012.GADA 22.NOVEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.20 “PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKĻA (ĪPAŠUMA) NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM” ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM” apstiprināšanu.

 19. Par apbūvēta zemesgabala Kapsēdes ielā 4 pārdošanas cenas apstiprināšanu.

 20. Par apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 6, Liepājā, ½ domājamās daļas pārdošanas cenas apstiprināšanu.

 21. Par neapbūvēta zemesgabala - starpgabala - Dundagas ielā 1B nodošanu atsavināšanai.

 22. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 25-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 23. Par neapdzīvojamo telpu Graudu ielā 43-76N izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 24. Par dzīvojamās mājas Laivinieku ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

Informācija ievietota 2017. gada 6. decembrī

 
 
 
 
 

Komentāri

Pievienot komentāru

Par so rakstu sanemtas 0 atsauksmes

liepaja.lv neatbild par pievienotajiem komentāriem, kā arī aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus, ievērot morāles un pieklājības normas, neaicināt uz rasu, dzimumu un citu naidu, iztikt bez rupjībām un nelietot necenzētus vārdus. Lūguma neievērošanas gadījumā liepaja.lv patur tiesības liegt komentēšanas iespējas.