Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Iepirkumi

Iepirkumi

Paziņojumi  | Rezultāti

« 2016 2015 »

Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Kontakti
2016-09-15. Niedru pļaušanas traktora uzkarināmas pļaušanas ierīces piegāde (LPP 2016/108) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-09-28 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2016-09-13. Par sniega izvešanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (LPP 2016/106) Atklāts konkurss 2016-10-12 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
7.pielikums
2016-09-09. Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību veco ļaužu dzīvojamās mājas vienkāršotai fasādes un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai Ganību ielā 135/141, Liepāja (LPP 2016/107) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-10-05 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-09-09. Akmens dobes atjaunošana Jūrmalas parkā, Liepājā (LPP 2016/104) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-09-28 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāme
Projekta dokumentācija
2016-09-02. IP telefonijas risinājums, fiksēto sakaru un interneta pakalpojumu nodrošināšana (LPP 2016/103) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-09-14 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Papildināts (09.09.2016.)
2016-09-01. Liepājas pilsētas domes ēkas telpu remonts un fasādes apakšējās daļas (1stāva līmenī) atjaunošana (LPP 2016/105) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-09-14 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-08-26. Par būvprojekta minimālā sastāvā un darba uzdevuma izstrādi objektam “Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma būvniecība, skolas ēkas pārbūve Liedaga ielā 5, Liepājā” (LPP 2016/101) Atklāts konkurss 2016-09-28 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Projektēšanas uzdevums
Nolikums (ar grozījumiem)
Papildināts (08.09.2016.)
Skaidrojums (22.09.2016.)
2016-08-26. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecība Rīgas ielā 50, Liepājā" (LPP 2016/99) Atklāts konkurss 2016-09-28 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums (koriģēts)
Līgumprojekts
Informācija par būvobjektu
Papildināts (09.09.2016)
2016-08-23. Liepājas pilsētas pašvaldības portāla www.liepaja.lv dizaina, tehniskā un funkcionālā risinājuma izstrāde (LPP 2016/100) METU KONKURSS 2016-09-23 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2016-08-22. Paredzētās darbības “Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”” ietekmes uz vidi novērtējums (LPP 2016/102) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2016-10-05 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Pielikumi
Papildināts (31.08.2016.)
Papildināts (09.09.2016.)
Papildināts (15.09.2016.)
Nolikums ar grozījumiem (15.09.2016.)
Papildināts (22.09.2016.)
2016-08-22. Liepājas pilsētas videonovērošanas kameru pieslēgšana slēgtajam optiskajam datu pārraides tīklam un datu pārraides nodrošināšana (LPP 2016/79) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2016-10-12 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (29.08.2016.)
Papildināts (08.09.2016.)
Papildināts (23.09.2016.)
2016-07-28. Liepājas pilsētas objekta festivālā "Staro Rīga 2016" izveidošana un realizēšana (LPP 2016/80) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-08-17 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Vietas attēls
2016-07-27. Par degvielas iegādi Liepājas pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām (LPP 2016/91) Atklāts konkurss 2016-09-28 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Grozījumi (02.08.2016.)
Skaidrojumi (23.08.2016.)
Grozījumi (26.08.2016.)
Nolikuma 3.pielikums- grozīts (26.08.2016.)
Papildināts (09.09.2016.)
2016-07-26. Liepājas pilsētas suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde (LPP 2016/90) Atklāts konkurss 2016-08-24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-07-20. Par sabiedriskā transporta braukšanas biļešu, abonementa biļešu, līgumsoda kvīšu, līgumsoda rēķinu un kontroles talonu izgatavošanu un piegādi (LPP 2016/87) Atklāts konkurss 2016-08-17 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Papildināts (02.08.2016.)
2016-07-06. Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas ielu uzturēšanas darbus ziemas sezonās (LPP 2016/78) Atklāts konkurss 2016-08-17 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (13.07.2016.)
2016-06-10. Skvēra labiekārtojums, Liepājā (LPB 2016/05) Atklāts metu konkurss 2016-09-12 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas Būvvalde” Biroja vadītāja Gita Lukate, t.63404725 gita.lukate@bv.liepaja.lv
Nolikums
Darba uzdevums ar pielikumiem
Papildināts (21.07.2016.)
Papildināts (30.08.2016.)
2016-05-30. Nekustamā īpašuma noma Jūrniecības muzeja ekspozīcijas izvietošanai Liepājā (LPP 2016/70) Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma atlase 2016-07-06 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nomas sludinājums
Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma atlases kārtība
Papildināts (30.06.2016.)

« 2016 2015 »