Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Iepirkumi

Iepirkumi

Paziņojumi  | Rezultāti

« 2017 »

Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Kontakti
2017-04-26. Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana valsts galvenā autoceļa A9 (Rīga - Liepāja) tranzītielas Pulvera ielas posmā no Brīvības ielas līdz Cukura ielai, Liepājā (LPP 2017/50) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-05-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-04-26. Servera un datu masīva iegāde, esošā servera veiktspējas uzlabošana (LPP 2017/62) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-05-10 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2017-04-25. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai (LPP 2017/61) Atklāts konkurss 2017-05-12 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa- Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2017-04-21. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Sportistu ģērbtuvju un administratīvās ēkas pārbūve, “Jūrmalas parks 3”, Liepājā” (LPP 2017/39) Objekta apskate: 2017.gada 3.maijā plkst.11:00 Atklāts konkurss 2017-05-24 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Darbu apjomi
Projekta dokumentācija
2017-04-21. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Sporta laukuma atjaunošana Ganību ielā 106, Liepājā” (LPP 2017/52)Objekta apskate: 2017.gada 16.maijā plkst.11.00 Atklāts konkurss 2017-05-31 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-04-19. Par tiesībām veikt biroja tehnikas izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu (LPP 2017/53) Atklāts konkurss 2017-05-10 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
5.-8.pielikums
2017-04-18. Liepājas pilsētas objekta festivālā "Staro Rīga" izveidošana un realizēšana (LPP 2017/55) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-05-03 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2017-04-10. Par individuāli šūtu sporta formu piegādi (LPP 2017/54) Atklāts konkurss 2017-05-03 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līguma projekts
Tāmes forma
Krāsu kodi-10.pielikums
2017-04-06. Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Delfīns” (LPP 2017/43) Atklāts konkurss 2017-05-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-04-05. Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi Liepājas speciālās internātpamatskolas vajadzībām (LPP 2017/51) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-04-19 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums ar pielikumiem
Papildināts (12.04.2017.)
2017-03-27. Par tiesībām veikt būvprojekta ekspertīzi objektam „Ēku pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dārza ielā 10, Liepājā" (LPP 2017/44) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-04-12 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Darba uzdevums
Pielikumi
2017-03-24. Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Vaduguns” ēkas 1.stāva pārseguma konstrukciju atjaunošana 2.stāva zāles robežās, Kungu ielā 7, Liepājā (LPP 2017/48) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-04-05 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Pielikumi
2017-03-20. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas fasādes atjaunošana E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā” (LPP 2017/41) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-04-05 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Līgumprojekts
2017-03-17. Par tiesībām veikt soliņu un atkritumu urnu demontāžu, piegādi un uzstādīšanu bērnu rotaļu laukumā Jūrmalas parkā, Liepājā (LPP 2017/42) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-03-29 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāme
2017-02-27. Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā, 1.kārta (LPP 2017/20) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2017-04-19 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Projekta dokumentācija
Papildināts (20.03.2017.)
Papildināts (23.03.2017.)
Papildināts (30.03.2017.)
Papildināts (31.03.2017.)
Koriģēti darba apjomi (31.03.2017.)
Papildināts (05.04.2017.)
2017-02-27. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā” (LPP 2017/19) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2017-04-28 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Pielikumi
Papildināts (06.03.2017.)
Papildināts (10.03.2017.)
Papildināts (13.03.2017.)
Papildināts (16.03.2017.)
Papildināts (23.03.2017.)
Papildināts (03.04.2017.)
Papildināts (10.04.2017.)
Papildināts (12.04.2017.)
Koiriģēti darbu apjomi (12.04.2017.)
2017-02-24. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” (LPP 2017/32)Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2017-04-12 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāme
Būvprojekti
Papildināts (23.03.2017.)
2017-02-20. Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā (LPP 2017/25)Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2017-04-12 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Projekta dokumentācija
Papildināts (16.03.2017.)
Papildināts (20.03.2017.)
Papildināts (23.03.2017.)
Darbu apjomi precizēti (23.03.2017.)
Papildināts (27.03.2017.)
Tehniskā specifikācija (27.03.2017.)
Papildināts (30.03.2017.)
2017-02-20. Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām (LPP 2017/27) Atklāts konkurss 2017-03-22 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Paziņojums (17.03.2017.)
Paziņojums (12.04.2017.)
2017-02-20. Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Latvijas Republikā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām (LPP 2017/23) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2017-03-08 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2017-02-07. Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Latvijas Republikā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde" un tās pārraudzībā esošo sporta izglītības iestāžu vajadzībām (LPP 2017/26) Atklāts konkurss 2017-03-08 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikums
Papildināts (15.02.2017.)
Paziņojums (03.03.2017.)
Paziņojums (12.04.2017.)

« 2017 »