Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Iepirkumi

Iepirkumi

Paziņojumi  | Rezultāti

« 2016 »

Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Kontakti
2016-08-24. Ēkas Dārza ielā 4/8, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700 033 0120 002, telpu un kāpņu atjaunošana (LPPINĪP 2016/9) Objekta apsekošana 2016.gada 31.augustā plkst. 15:00 Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-09-06 Konversijas nodaļas vadītājs Aivars Milniņš, e-pasts: aivars.milnins@dome.liepaja.lv t.63470793; f.63404406
Nolikums
Projektu dokumentācija 1
Projektu dokumentācija 2
Darbu apjomi 1
Darbu apjomi 2
2016-08-23. Liepājas pilsētas pašvaldības portāla www.liepaja.lv dizaina, tehniskā un funkcionālā risinājuma izstrāde (LPP 2016/100) METU KONKURSS 2016-09-23 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2016-08-22. Paredzētās darbības “Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”” ietekmes uz vidi novērtējums (LPP 2016/102) Atklāts konkurss 2016-09-28 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Pielikumi
2016-08-22. Liepājas pilsētas videonovērošanas kameru pieslēgšana slēgtajam optiskajam datu pārraides tīklam un datu pārraides nodrošināšana (LPP 2016/79) Atklāts konkurss 2016-09-28 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-08-10. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam Laukuma pārbūve Lidostas ielā 8, Cimdeniekos, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā (LPP 2016/98) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-08-31 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-08-01. Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību veco ļaužu dzīvojamās mājas vienkāršotai fasādes un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai Ganību ielā 135/141, Liepāja (LPP 2016/93) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-08-24 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-07-29. Ziemassvētku tramvaja noformējuma izstrādāšana, uzstādīšana un uzturēšana (LPP 2016/96) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim panta 16.daļai 2016-08-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Uzaicinājums
2016-07-28. Liepājas pilsētas objekta festivālā "Staro Rīga 2016" izveidošana un realizēšana (LPP 2016/80) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-08-17 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Vietas attēls
2016-07-27. Par degvielas iegādi Liepājas pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām (LPP 2016/91) Atklāts konkurss 2016-09-07 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Grozījumi (02.08.2016.)
Nolikuma 3.pielikums-grozīts (02.08.2016.)
Skaidrojumi (23.08.2016.)
2016-07-26. Liepājas pilsētas suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde (LPP 2016/90) Atklāts konkurss 2016-08-24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-07-21. Izmaksu ieguvumu analīzes sagatavošana Liepājas pilsētas pašvaldības projektam „Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” (LPP 2016/88) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-08-03 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2016-07-20. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve, Liepājā” (LPP 2016/86) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-08-17 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekti
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem
Skaidrojums (10.08.2016.)
2016-07-20. Par sabiedriskā transporta braukšanas biļešu, abonementa biļešu, līgumsoda kvīšu, līgumsoda rēķinu un kontroles talonu izgatavošanu un piegādi (LPP 2016/87) Atklāts konkurss 2016-08-17 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Papildināts (02.08.2016.)
2016-07-06. Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas ielu uzturēšanas darbus ziemas sezonās (LPP 2016/78) Atklāts konkurss 2016-08-17 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (13.07.2016.)
2016-06-10. Skvēra labiekārtojums, Liepājā (LPB 2016/05) Atklāts metu konkurss 2016-09-12 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas Būvvalde” Biroja vadītāja Gita Lukate, t.63404725 gita.lukate@bv.liepaja.lv
Nolikums
Darba uzdevums ar pielikumiem
Papildināts (21.07.2016.)
2016-05-30. Nekustamā īpašuma noma Jūrniecības muzeja ekspozīcijas izvietošanai Liepājā (LPP 2016/70) Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma atlase 2016-07-06 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nomas sludinājums
Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma atlases kārtība
Papildināts (30.06.2016.)

« 2016 »