Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Iepirkumi

Iepirkumi

Paziņojumi  | Rezultāti

« 2016 »

Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Kontakti
2016-12-02. Par tiesībām veikt publisko tualešu uzturēšanu Liepājas pilsētā. (LPP 2016/136) Atklāts konkurss 2017-01-18 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-12-01. Dekoratīvā apgaismojuma izbūve koku izgaismošanai Jūrmalas parkā, Liepājā (LPP 2016/140) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-12-14 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-12-01. Informatīvo tūrisma materiālu (bukleti, brošūras, kartes, katalogi) un reklāmas materiālu sagatavošana drukāšanai, materiālu drukāšana un materiālu piegāde (LRTIB/2016/2) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-12-12 Inta Šoriņa e-pasta adrese: inta@liepaja.travel t. +371 63427703, mob.t. + 371 29118867
Nolikums
2016-11-28. Paredzētās darbības “Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”” ietekmes uz vidi novērtējums (LPP 2016/135) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-12-14 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-11-25. Jaunas digitalizācijas sistēmas ar diviem detektoriem piegāde un uzstādīšana SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” rentgendiagnostiskas iekārtai VILLA SM MOVIPLAN (JPVAC 2016/1-16/1) Atklāts konkurss 2016-12-27 Sandra Pērkone, tālr. 29962929
Nolikums
2016-11-25. Bērnunama teritorijas daļēja labiekārtošana Labraga ielā 11, Liepājā (LPP 2016/128) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-12-07 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Pielikumi
2016-11-24. Par servera piegādi (LPP 2016/139) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-12-05 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2016-11-22. Saslauku, atkritumu, nokritušo koku lapu izvešana no ielām un jūras izskalojumu izvešana no pilsētas pludmales Liepājā 2017.gadā (LPP 2016/133) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-12-07 Publisko iepirkumu daļas sekretāre Patrīcija Puka, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Tāme
2016-11-22. Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā” (LPP 2016/130) Atklāts konkurss 2016-12-21 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekti
Projektēšanas uzdevums
2016-11-19. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā" (LPP 2016/134) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-11-30 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Projektēšanas uzdevums
Līgumprojekti
2016-11-17. Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām (LPP 2016/115) Atklāts konkurss 2017-01-11 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-11-16. Par biroja papīra piegādi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām (LPP 2016/118) Atklāts konkurss 2016-12-14 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Tehniskā specifikācija
2016-11-09. Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā (id. Nr. LU 2016/1KF) Atklāts konkurss 2017-01-18 SIA „Liepājas ūdens” Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus, tālrunis 63484957, sandrad@liepajas-udens.lv
Paziņojums
2016-10-31. Bērnu spēļu laukumu un vingrošanas laukumu uzturēšana un remontdarbi Liepājā (LPP 2016/127) Atklāts konkurss 2016-11-30 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-10-28. Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumus (LPP 2016/122) Atklāts konkurss 2016-12-14 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-10-25. Par tiesībām veikt lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu un to iekārtu atjaunošanas un uzturēšanas darbus Liepājā (LPP 2016/121) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2016-11-30 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (11.11.2016.)
2016-08-22. Liepājas pilsētas videonovērošanas kameru pieslēgšana slēgtajam optiskajam datu pārraides tīklam un datu pārraides nodrošināšana (LPP 2016/79) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2016-11-02 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (29.08.2016.)
Papildināts (08.09.2016.)
Papildināts (23.09.2016.)
Papildināts (26.09.2016.)
Papildināts (10.10.2016.)

« 2016 »