Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Iepirkumi

Iepirkumi

Paziņojumi  | Rezultāti

« 2016 »

Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Kontakti
2016-10-27. Par tiesībām veikt saslauku, atkritumu, nokritušo koku lapu izvešanu no ielām un jūras izskalojumu izvešanu no pilsētas pludmales Liepājā 2017.gadā (LPP 2016/126) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-11-09 Publisko iepirkumu daļas sekretāre Patrīcija Puka, t. 63422336, f. 63404777, e pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv.
Nolikums
Tāme
2016-10-26. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Graudu ielas, Jūras ielas un Kūrmājas prospekta krustojuma pārbūve satiksmes drošības uzlabošanai Liepājā” (LPP 2016/125) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-11-23 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekti
Projektēšanas uzdevums
2016-10-25. Par tiesībām veikt lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu un to iekārtu atjaunošanas un uzturēšanas darbus Liepājā (LPP 2016/121) Atklāts konkurss 2016-11-23 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-10-20. Bērnunama teritorijas daļēja labiekārtošana Labraga ielā 11, Liepājā (LPP 2016/119) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-11-02 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-10-20. Par pasākuma “Stinšu svētki Liepājā” norises tehnisko nodrošnājumu (LPP 2016/120) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-11-09 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Tehniskā specifikācija
2016-10-20. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā” (LPP 2016/124) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-11-02 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekti
Projektēšanas uzdevums
Papildināts pie projektēšanas uzdevuma
2016-10-13. Strūklaku uzturēšana Liepājā (LPP 2016/116) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-10-26 Liepājas pilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas sekretāre Patrīcija Puka, t.63422336, f.63404777, e pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv.
Nolikums
Pielikumi
2016-10-12. Par tiesībām veikt soliņu un atkritumu urnu piegādi un uzstādīšanu Liepājas pilsētā (LPP 2016/114) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-10-26 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāmes forma
2016-10-04. Par augstas pieejamības 10Gbps platjoslas lokālā tīkla savienojuma izveidi (LPP 2016/112) Atklāts konkurss 2016-10-31 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2016-09-13. Par sniega izvešanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (LPP 2016/106) Atklāts konkurss 2016-10-12 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
7.pielikums
2016-08-26. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecība Rīgas ielā 50, Liepājā" (LPP 2016/99) Atklāts konkurss 2016-09-28 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums (koriģēts)
Līgumprojekts
Informācija par būvobjektu
Papildināts (09.09.2016)
2016-08-22. Liepājas pilsētas videonovērošanas kameru pieslēgšana slēgtajam optiskajam datu pārraides tīklam un datu pārraides nodrošināšana (LPP 2016/79) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2016-11-02 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (29.08.2016.)
Papildināts (08.09.2016.)
Papildināts (23.09.2016.)
Papildināts (26.09.2016.)
Papildināts (10.10.2016.)
2016-07-27. Par degvielas iegādi Liepājas pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām (LPP 2016/91) Atklāts konkurss 2016-09-28 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Grozījumi (02.08.2016.)
Skaidrojumi (23.08.2016.)
Grozījumi (26.08.2016.)
Nolikuma 3.pielikums- grozīts (26.08.2016.)
Papildināts (09.09.2016.)

« 2016 »