Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Iepirkumi

Iepirkumi

Paziņojumi  | Rezultāti

« 2016 »

Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Kontakti
2016-06-28. Par āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu (LPP 2016/82) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-07-13 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Tehniskā specifikācija
Tāme
2016-06-16. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam Graudu ielas, Jūras ielas un Kūrmājas prospekta krustojuma pārbūve satiksmes drošības uzlabošanai Liepājā (LPP 2016/74) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-07-06 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-06-16. Par LED gaismekļu piegādi Ezermalas ielā 9b, Liepājā (LPP 2016/50) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-07-06 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Papildināts (22.06.2016.)
2016-06-15. Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem - esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža (LPP 2016/66) Atklāts konkurss 2016-07-20 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tehniskā specifikācija
Izvietojuma shēma
Kalkulācija
2016-06-15. Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem - esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža, izveidojot atsevišķus jaunus noformējuma elementus (LPP 2016/67) Atklāts konkurss 2016-07-20 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-06-10. Zvejas kontroles un uzraudzības tehniskā aprīkojuma piegāde - laiva ar dzinēju un piekabi (LPP 2016/72) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-06-29 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2016-06-10. Skvēra labiekārtojums, Liepājā (LPB 2016/05) Atklāts metu konkurss 2016-09-12 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas Būvvalde” Biroja vadītāja Gita Lukate, t.63404725 gita.lukate@bv.liepaja.lv
Nolikums
Darba uzdevums ar pielikumiem
2016-06-03. Asfaltbetona seguma virsmas apstrāde Liepājā (LPP 2016/65) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-06-15 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāmes forma
2016-06-03. Bērnu rotaļu laukuma daļas pārbūve Jūrmalas parkā, Liepājā (LPP 2016/69) Atklāts konkurss 2016-07-20 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-05-30. Nekustamā īpašuma noma Jūrniecības muzeja ekspozīcijas izvietošanai Liepājā (LPP 2016/70) Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma atlase 2016-07-06 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nomas sludinājums
Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma atlases kārtība
2016-05-16. Par tiesībām veikt ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un remontdarbus Liepājā (LPP 2016/60) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-05-27 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2016-04-15. Izmaksu ieguvumu analīzes sagatavošana un projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšana Liepājas pilsētas pašvaldības projektiem „Uzņēmējdarbības vides attīstība Kapsēdes ielā, Liepājā” un “Uzņēmējdarbības vides attīstība Krūmu ielā, Liepājā” (LPP 2016/51) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2016-04-27 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Skaidrojums (20.04.2016.)
2016-04-15. Par degvielas un autogāzes iegādi Liepājas pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām (LPP 2016/37) Atklāts konkurss 2016-06-01 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Grozījumi (26.04.2016.)
2016-03-31. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību izglītības iestāžu ēkām Ganību ielā 106, Liepājā un Liedaga ielā 5, Liepājā, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma principus. (LPP 2016/43) Atklāts konkurss 2016-04-27 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (20.04.2016.)
2016-01-11. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA LIEPĀJAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS REĢIONĀ (LPP 2016/8) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 13.aprīlim plkst.11:00 Atklāts konkurss 2016-04-13 Mārtiņš Tīdens, tālr.63404784, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv; martins.tidens@dome.liepaja.lv
Nolikums
Nolikuma 9.pielikums
Papildināts (08.02.2016.)
Papildināts (17.02.2016.)
Papildināts (19.02.2016.)
Papildināts (26.02.2016.)
Papildināts (07.03.2016.)
Papildināts (11.03.2016.)
Papildināts (18.03.2016.)

« 2016 »