Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Iepirkumi

Iepirkumi

Paziņojumi  | Rezultāti

« 2017 »

Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Kontakti
2017-03-27. Garnizona kapsētas rekonstrukcija Liepājā, 6.,7.,8.un 9.kārta (LPP 2017/49) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-04-12 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-03-24. Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi Liepājas speciālās internātpamatskolas vajadzībām (LPP 2017/47) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-04-05 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums ar pielikumiem
2017-03-24. Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Vaduguns” ēkas 1.stāva pārseguma konstrukciju atjaunošana 2.stāva zāles robežās, Kungu ielā 7, Liepājā (LPP 201748) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-04-05 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Pielikumi
2017-03-20. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas fasādes atjaunošana E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā” (LPP 2017/41) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-04-05 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Līgumprojekts
2017-03-17. Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Beberliņu teritorijas labiekārtojums Liepājā” (LPP 2017/45) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-03-29 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekti
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem
2017-03-17. Par tiesībām veikt soliņu un atkritumu urnu demontāžu, piegādi un uzstādīšanu bērnu rotaļu laukumā Jūrmalas parkā, Liepājā (LPP 2017/42) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-03-29 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāme
2017-03-17. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1.kārta” (LPP 2017/46) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-03-29 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Līgumprojekts
2017-03-16. Par servera piegādi (LPP 2017/40) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam 2017-03-29 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums ar pielikumiem
2017-02-28. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā, 1.kārta (LPP 2017/24) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2017-03-22 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāme
Būvprojekts
2017-02-28. Par dāvanu (adītu zābaciņu) jaundzimušajiem piegādi (LPP 2017/34) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2017-03-15 Publisko iepirkumu daļas sekretāre Patrīcija Puka, t.63422336, f.63404777, e pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv.
Nolikums
2017-02-27. Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā, 1.kārta (LPP 2017/20) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2017-04-12 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Projekta dokumentācija
Papildināts (20.03.2017.)
Papildināts (23.03.2017.)
2017-02-27. Par informatīvā izdevuma “Katram Liepājniekam” sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu (LPP 2017/10) Atklāts konkurss 2017-03-29 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2017-02-27. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā” (LPP 2017/19) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2017-04-12 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Pielikumi
Papildināts (06.03.2017.)
Papildināts (10.03.2017.)
Papildināts (13.03.2017.)
Papildināts (16.03.2017.)
Papildināts (23.03.2017.)
Koriģēti darbu apjomi (23.03.2017.)
2017-02-27. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai (LPP 2017/35) Atklāts konkurss 2017-03-29 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Papildināts (16.03.2017.)
2017-02-27. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos kultūras pieminekļu saglabāšanai (LPP 2017/36) Atklāts konkurss 2017-03-29 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2017-02-24. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” (LPP 2017/32)Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2017-04-12 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāme
Būvprojekti
Papildināts (23.03.2017.)
2017-02-20. Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā (LPP 2017/25)Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2017-04-12 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Projekta dokumentācija
Papildināts (16.03.2017.)
Papildināts (20.03.2017.)
Papildināts (23.03.2017.)
Darbu apjomi precizēti (23.03.2017.)
2017-02-20. Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām (LPP 2017/27) Atklāts konkurss 2017-03-22 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Paziņojums (17.03.2017.)
2017-02-20. Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Latvijas Republikā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām (LPP 2017/23) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 2017-03-08 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
2017-02-10. Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām (LPP 2017/17) Atklāts konkurss 2017-03-22 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (06.03.2017.)
2017-02-07. Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Latvijas Republikā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde" un tās pārraudzībā esošo sporta izglītības iestāžu vajadzībām (LPP 2017/26) Atklāts konkurss 2017-03-08 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikums
Papildināts (15.02.2017.)
Paziņojums (03.03.2017.)
2017-02-01. Liepājas pilsētas pašvaldības portāla www.liepaja.lv koncepcijas, dizaina un funkcionalitātes izstrāde (LPP 2017/13) Devīžu atvēršanas un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sanāksme notiek 2017.gada 22.martā plkst.11:00 Rožu ielā 6, Liepājā, Lielajā zālē (207.telpā) Metu konkurss 2017-03-06 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Papildu informācija (06.02.2017.)
Papildu informācija (20.02.2017.)
Informācija par devīžu atvēršanas un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sanāksmi (15.03.2017.)
2017-01-23. Par tiesībām veikt lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu un to iekārtu atjaunošanas un uzturēšanas darbus Liepājā (LPP 2017/15) Atklāts konkurss 2017-03-08 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (27.02.2017.)
2017-01-13. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību darbinieku veselības apdrošināšanu (LPP 2017/4) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2017-03-08 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tehniskā piedāvājuma forma
Papildināts (22.02.2017.)
Papildināts (27.02.2017.)
Papildināts (01.03.2017.)

« 2017 »