Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Iepirkumi

Iepirkumi

Paziņojumi  | Rezultāti

« 2017 2013 »

Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Kontakti
2017-12-14. Regulējamas gājēju pārejas ierīkošana Brīvības ielā pirms krustojuma ar Slimnīcas ielu, Liepājā (LPP 2017/177) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tehniskā dokumentācija
Darbu apjomi
2017-12-14. Koka laipu izgatavošana un uzstādīšana Liepājas pludmalē (LPP 2017/175) Atklāts konkurss 2018-01-17 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-12-13. Par rotaļu laukumu izveidi Liepājas pilsētas mikrorajonos 2018.un 2019.gadā (LPP 2017/161) Atklāts konkurss 2018-01-17 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-12-11. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Krasta aizsargbūves – būnas izbūve” Atklāts konkurss 2018-01-17 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāmes forma
Būvprojekts
2017-12-07. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā (LPP 2017/159) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Darba uzdevums
Tehniskā dokumentācija
2017-12-06. Bērnu spēļu laukumu un vingrošanas laukumu uzturēšana un remontdarbi Liepājā (LPP 2017/174) Atklāts konkurss 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-12-06. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Krasta aizsargbūves – būnas izbūve” (LPP 2017/143) Atklāts konkurss 2018-01-17 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Būvprojekts
2017-12-04. Par transporta līdzekļu piegādi Liepājas pilsētas pašvaldībai (LPP 2017/153) Atklāts konkurss 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-11-29. Strūklaku uzturēšana Liepājā (LPP 2017/176) Atbilstoši PIL 9.pantam 2017-12-13 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tehniskā specifikācija
Tāme
Tehniskā dokumentācija
2017-11-28. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēku pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dārza ielā 10, Liepājā” (LPP 2017/168) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Atklāts konkurss 2018-01-17 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Darbu apjomi un projekta dokumentācija
Papildināts (14.12.2017.)
2017-11-28. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2017/166) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta nosacījumiem 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
19.pielikums
20. pielikums
2017-11-23. Pasākuma “Stinšu svētki Liepājā” norises nodrošinājums (LPP 2017/170) Atbilstoši PIL 9.pantam 2017-12-13 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tehniskā specifikācija
Tāme
2017-11-23. Par hokeja sporta formu un mīkstā inventāra piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/171) Iepirkuma procedūra izsludināta atkārtoti Atklāts konkurss 2017-12-20 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-11-23. Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas vajadzībām (LPP 2017/160) Atklāts konkurss 2017-12-20 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-11-16. Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā” (LPP 2017/152)Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Projektēšanas līgumprojekts
Autoruzraudzības līgumprojekts
Projektēšanas uzdevums
Tehniskā dokumentācija
Papildināts (29.11.2017.)
Papildināts (01.12.2017.)
2017-11-15. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā” (LPP 207/156) Atklāts konkurss 2017-12-13 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāme
2017-11-13. Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” (LPP 2017/151) Atklāts konkurss 2017-12-13 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Nolikuma pielikumi
Specifikācija 1.-13. iepirkuma daļai
2017-10-31. Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā (LPP 2017/142) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (01.12.2017.)
Papildināts (07.12.2017.)
2017-10-25. Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām (LPP 2017/126) Atklāts konkurss 2017-11-22 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
2017-10-17. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas ēkas atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana Liedaga ielā 5, Liepājā” (LPP 2017/127) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2017-11-15 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Pielikumi
Papildināts (02.11.2017.)
Papildināts (02.11.2017.)
Darba apjomi precizēti
2017-08-12. Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma būvniecība Liedaga ielā 5, Liepājā (LPP 2017/104) Slēgts konkurss 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Kandidātu atlases nolikums
Kandidātu atlases rezultāti
Uzaicinājums
Līgumprojekts
Projektēšanas nosacījumi
Būvprojekts minimālajā sastāvā
Būvatļauja
Skaidrojums (08.11.2017.)
Skaidrojums (24.11.2017.)
Skaidrojums (12.12.2017.)

« 2017 2013 »