Pašvaldība - Iepirkumi

Iepirkumi

Paziņojumi  | Rezultāti

« 2018 2017 2013 »

Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Kontakti
2018-01-11. Grants segumu ikdienas uzturēšana Liepājā (LPP 2018/4) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018-01-24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Tāmes forma
Pielikumi
2018-01-11. Par siltummezglu un peldbaseina tehnisko apkalpošanu (LPP 2018/7) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018-01-24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Tāmes forma
Pielikumi
2017-12-29. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “GAILĪTIS” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2017/181)Ieinteresēto personu sanāksme 2018.gada 9.janvārī plkst.11:00 Rožu ielā 6, Liepājā, 207.kabinetā Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta nosacījumiem 2018-01-24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-12-28. Par kancelejas preču piegādi (LPP 2017/172) Atklāts konkurss 2018-01-24 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (04.01.2018.)
2017-12-22. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām (LPP 2017/163) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2018-01-31 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (04.01.2018.)
Papildināts (11.01.2018.)
2017-12-22. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par biroja tehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām (LPP 2017/164) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2018-01-31 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (04.01.2018.)
Papildināts (11.01.2018.)
2017-12-22. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “RŪĶĪTIS” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2017/173)Ieinteresēto personu sanāksme 2018.gada 9.janvārī plkst.11.00 Rožu ielā 6, Liepājā 207.kabinetā Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta nosacījumiem 2018-01-24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi Nr.1-Nr.18
Pielikumi Nr.19 un Nr.20
2017-12-22. Par audio un vizuālās tehnikas piegādi un uzstādīšanu pretī ēkai Vecajā ostmalā 54, Liepājā (LPP 2017/180) Atklāts konkurss 2018-01-31 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Tehniskā dokumentācija
Papildināts (04.01.2018.)
2017-12-20. Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām (LPP 2017/178) Atklāts konkurss 2018-01-17 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tehniskā specifikācija
2017-12-14. Regulējamas gājēju pārejas ierīkošana Brīvības ielā pirms krustojuma ar Slimnīcas ielu, Liepājā (LPP 2017/177) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tehniskā dokumentācija
Darbu apjomi
2017-12-14. Koka laipu izgatavošana un uzstādīšana Liepājas pludmalē (LPP 2017/175) Atklāts konkurss 2018-01-17 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-12-11. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Krasta aizsargbūves – būnas izbūve” (LPP 2017/167) Atklāts konkurss 2018-01-17 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāmes forma
Būvprojekts
2017-12-07. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā (LPP 2017/159) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Darba uzdevums
Tehniskā dokumentācija
2017-12-06. Bērnu spēļu laukumu un vingrošanas laukumu uzturēšana un remontdarbi Liepājā (LPP 2017/174) Atklāts konkurss 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-12-06. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Krasta aizsargbūves – būnas izbūve” (LPP 2017/143) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2018-01-31 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Būvprojekts
Skaidrojumi (20.12.2017.)
Skaidrojumi (27.12.2017.)
Skaidrojumi un grozījumi (03.01.2018.)
2017-12-04. Par transporta līdzekļu piegādi Liepājas pilsētas pašvaldībai (LPP 2017/153) Atklāts konkurss 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-11-28. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēku pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dārza ielā 10, Liepājā” (LPP 2017/168) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Atklāts konkurss 2018-01-24 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Darbu apjomi un projekta dokumentācija
Papildināts (14.12.2017.)
Papildināts (18.12.2017.)
Papildināts (28.12.2017.)
Papildināts (10.01.2017.)
2017-11-23. Par hokeja sporta formu un mīkstā inventāra piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/171) Iepirkuma procedūra izsludināta atkārtoti Atklāts konkurss 2017-12-20 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-11-23. Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas vajadzībām (LPP 2017/160) Atklāts konkurss 2017-12-20 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
2017-11-16. Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā” (LPP 2017/152)Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
Nolikums
Projektēšanas līgumprojekts
Autoruzraudzības līgumprojekts
Projektēšanas uzdevums
Tehniskā dokumentācija
Papildināts (29.11.2017.)
Papildināts (01.12.2017.)
Papildināts (21.12.2017.)
2017-11-15. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā” (LPP 207/156) Atklāts konkurss 2017-12-13 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Tāme
2017-11-13. Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” (LPP 2017/151) Atklāts konkurss 2017-12-13 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Līgumprojekts
Nolikuma pielikumi
Specifikācija 1.-13. iepirkuma daļai
2017-10-31. Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā (LPP 2017/142) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 31.01.2018. Atklāts konkurss 2018-01-31 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Nolikums
Pielikumi
Papildināts (01.12.2017.)
Papildināts (07.12.2017.)
Papildināts (03.01.2018.)
Papildināts (12.01.2018.)
2017-08-12. Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma būvniecība Liedaga ielā 5, Liepājā (LPP 2017/104) Slēgts konkurss 2018-01-10 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
Kandidātu atlases nolikums
Kandidātu atlases rezultāti
Uzaicinājums
Līgumprojekts
Projektēšanas nosacījumi
Būvprojekts minimālajā sastāvā
Būvatļauja
Skaidrojums (08.11.2017.)
Skaidrojums (24.11.2017.)
Skaidrojums (12.12.2017.)
Skaidrojums (27.12.2017.)
Skaidrojumi (03.12.2018.)

« 2018 2017 2013 »