Sumina Liepājas aktīvākās NVO un brīvprātīgā darba darītājus