Aicina iesniegt projektus mazo un vidējo komercsabiedrību līdzfinansēšanas konkursā28. janvāris, 2019Uzņēmējdarbība

  Kurzemes biznesa inkubators ar cilvēkiem pie datoriem un uz skrejriteņa.
  1 no 1Pieteikumus var iesniegt līdz 28. februārim.

  Lai sniegtu pašvaldības atbalstu Liepājas uzņēmējdarbības vides attīstībā, veicinot jaunu darbavietu un produktu vai pakalpojumu radīšanu, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursu. Konkursa budžets šogad ir 100 000 eiro.

  Pretendenti pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 28. februārim. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama mājaslapas sadaļā Uzņēmēju projektu konkurss 

  Vienas MVK vienam projektam pieļaujamais minimālais līdzfinansējuma apmērs ir 2500 eiro, bet maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums – 15 000 eiro (līdz 50% no kopējā projekta budžeta). Līdzfinansējums tiek izmaksāts pēc projekta realizēšanas.

  Priekšroka, piešķirot finansējumu, tiks dota tādiem projektiem, kuri paredzēs veicināt nodarbinātību, radot pilna laika darba vietas, nodrošinās projekta ilgtspēju, veicinās infrastruktūras attīstību teritorijās (piemēram, centrālās pludmales daļa; aktīvās atpūtas parks “Beberliņi”; Zirgu sala; Ziemeļu mols u.c.), kurās pašvaldība piesaista Eiropas Savienības fondu līdzekļus vai pašvaldības budžeta līdzekļus, veicinās kvalitatīvu pakalpojumu vai produktu attīstību, veicinās jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu, kā arī nodrošinās profesionālu projekta īstenošanu un kvalitāti.

  2018. gadā mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursā tika iesniegti 27 projekti, no kuriem apstiprināti tika 18 (seši komersanti atteicās). Šobrīd realizēti četri projekti (SIA “Wolly world” - aprīkojuma iegāde; SIA “RSB” - jumta terases izveide, apgaismojuma ierīkošana; SIA “Extra fun room” - bērnu rotaļu istabas izveide; SIA “V. Rozgas komercfirma” - pludmales kafejnīcas “7. līnija” izveide), astoņi projekti vēl ir realizācijas procesā.

  Mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu atbalsta programma ir mērķtiecīgs pašvaldības atbalsta instruments uzņēmējdarbības attīstībā.

  Informāciju sagatavoja

  Evita Enģele
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: evita.engele@liepaja.lv