Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicina izteikt viedokli par koku ciršanu šķeldas katlu mājas izbūvei15. novembris, 2022Nekustamais īpašums

  Iela ar kokiem
  1 no 1

  Līdz 23. novembrim iedzīvotāji aicināti piedalīties publiskajā apspriešanā par četru koku ciršanu Slimnīcas ielā, lai varētu pilnvērtīgi izbūvēt šķeldas noliktavu, katlu māju un tam nepieciešamo infrastruktūru.

  SIA “UPB Projekti”, izstrādājot būvprojektu “Šķeldas noliktavas un katlu mājas būvniecība Slimnīcas iela 2”, 9. novembrī vērsusies Apstādījumu uzraudzības komisijā ar iesniegumu, kurā lūdz atļauju paredzēt deviņu koku ciršanu, kas atrodas plānotā laukuma un ceļa vietā.

  Šķeldas katlu māja un noliktava nepieciešama, lai mazinātu atkarību no dabasgāzes un nodrošināt stabilu siltumapgādes pakalpojumu Liepājas reģionālajai slimnīcai un Zaļās birzes mikrorajonam. Projekts paredz uzbūvēt biomasas (šķeldas) katlumāju ar slēgtu šķeldas noliktavu, svariem un izbūvēt piebraucamo ceļu. Izstrādājot detalizētu projektu, konstatēts, ka nepieciešama deviņu koku ciršana.

  Apstādījumu uzraudzības komisija, apskatīja situāciju dabā un secināja, ka piecu koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Ņemot vērā būvprojekta nozīmību un to, ka tas vēl ir izstrādes stadijā, lai rastu pēc iespējas labākus risinājumus, sabiedrības viedoklis nepieciešams par četru koku nozāģēšanu – trauslo vītolu, purva bērzu, parasto priedi un parasto gobu.

  Koku foto fiksācijas un detalizētāku informāciju par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām un projekta risinājumiem skatīt: koku ciršanas apspriešanas planšetē (.pdf)

  Publiskās apspriešanas anketu līdz 23. novembrim var aizpildīt elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.

  Skatīt: elektroniskās anketas priekšskatījums . Lai iesniegu savu viedokli pieteikumi.liepaja.lv sistēmā, nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

  Publiskās apspriešanas laikā koki Slimnīcas ielā, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, ir marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu, kā arī uz vietas izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete. Planšete klātienē apskatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

  Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu.

  Jau informēts, ka šī gada jūlijā SIA “Liepājas enerģija”, izstrādājot būvniecības ieceri “Šķeldas noliktavas un katlu mājas būvniecība Slimnīcas iela 2” lūdza Apstādījumu uzraudzības komisijai lemt par 58 koku ciršanu, no tiem 34 koku zāģēšanai tika organizēta sabiedrības viedokļa noskaidrošana. Komisija pēc viedokļu apkopošanas un situācijas izvērtēšanas lēma izsniegt atļauju. Vienlaikus, lai kompensētu projekta realizācijai nepieciešamo koku nozāģēšanu, SIA “Liepājas enerģija” piedāvā veikt kompensējošos stādījumus vietā, kur to ļauj Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojums un apstādījumu plāns.

  Papildu informācija

  Margarita Teivāne
  Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekte
  Tālrunis: 63 404 418
  E-pasts: margarita.teivane@liepaja.lv