Alkoholisko dzērienu tirdzniecība

1. Atļaujas saņemšana alkohola tirdzniecībai

Atļauja alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecībai pasākuma laikā

Kad komersants tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem plāno veikt sabiedriskā pasākuma norises laikā un vietā, nepieciešams pašvaldībā iesniegt aizpildītu iesnieguma veidlapu Nr.7.
Pakalpojuma apraksts pieejams arī portālā www.latvija.lv.

Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs

Atļauja nepieciešama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības veikšanai tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē (vasaras kafejnīcas), veicot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu.

Komersantam tiek izsniegta pašvaldības administrācijas atļaujas vēstule dokumentu iesniegšanai Valsts Ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldei licences saņemšanai.

Alkoholisko dzērienu tirdzniecību atļauts veikt pēc minētās licences saņemšanas un pašvaldības izsniegtās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas.

Lai iesniegtu savu pieteikumu pašvaldībā, jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa Nr.8.
Pakalpojuma apraksts pieejams arī portālā www.latvija.lv.