Alkoholisko dzērienu tirdzniecība

3. Iesnieguma iesniegšana un konsultācijas

Iesniegumu ar pielikumiem atļaujas saņemšanai var iesniegt:

Izsniegtajai atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības sniegšanas vietā.

Konsultāciju par tirdzniecības atļaujām var saņemt:

  • klātienē Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, 123. kabinetā,
  • zvanot klientu apkalpošanas speciālistei tirdzniecības jautājumos
    pa tālruni: 63 404 779.

Alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecības ar alkoholiskajiem dzērieniem kārtību un nodevas apmaksas kārtību nosaka

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs kārtību nosaka