Atkarību profilakses centrs

Atkarību profilakses centra darbības mērķi ir palīdzēt personām atzīt, atrisināt vai mazināt problēmas, kas saistītas ar atkarību izraisošu vielu un procesu lietošanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, un mazināt atkarību un to radīto seku izplatību sabiedrībā.

Visi sniegtie pakalpojumi ir anonīmi, bez maksas un tiek nodrošināti latviešu un krievu valodā (nepieciešamības gadījumā – arī angļu valodā). Katram klientam individuāli tiek piedāvāts piemērotākais atveseļošanās risinājums no atkarības.

Atkarību profilakses pakalpojumi

 • Atkarību profilakses speciālistu, psihologa un medicīnas māsas konsultācijas atkarības un līdzatkarības jautājumos, individuālās un grupu nodarbības.
 • Izglītojošās programmas, kuru mērķi ir:
  • informēt un izglītot par atkarību un līdzatkarību, to cēloņiem, norisi un sekām,
  • veidot motivāciju ieviest veselīgas pārmaiņas personības kvalitātē un dzīvē kopumā.
 • Motivācijas programmas, kuru mērķi ir:
  • samazināt atkarību izraisošo vielu un procesu lietošanas risku,
  • palīdzēt pieņemt lēmumu par atveseļošanās procesa turpināšanu.
 • Pārmaiņu programma, kuras mērķi ir:
  • atzīt savu atkarības slimību, nespēju kontrolēt lietošanu un vajadzību pēc palīdzības,
  • panākt stabilu un noturīgu atturību un izveidot kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvesveidu bez atkarību izraisošām vielām un procesiem.

Narkotiku radītā kaitējuma mazināšanas un HIV profilakses pakalpojumi

 • konsultācijas par HIV/AIDS, vīrushepatītiem B, C, sifilisu un tuberkulozi,
 • HIV, vīrushepatītu B un C un sifilisa testu veikšana,
 • šļirču un adatu apmaiņa,
 • bezmaksas prezervatīvu izsniegšana.

Izglītojošas, atbalsta un pašpalīdzības grupas

 • Izglītojošās grupas par atkarību,
 • Atbalsta grupas atkarīgām personām:
  • pirmdienās pulksten 18.00
  • trešdienās pulksten 17.30
  • piektdienās pulksten 17.00
 • Atbalsta grupa līdzatkarīgām personām:
  • otrdienās pulksten 15.00
 • Pieaugušo alkoholiķu bērnu (PAB) 12 soļu grupa:
  • otrdienās pulksten 18.00
 • Anonīmo līdzatkarīgo 12 soļu grupa latviešu valodā:
  • ceturtdienās pulksten 18.00
 • Anonīmo līdzatkarīgo 12 soļu grupa krievu valodā:
  • sestdienās pulksten 16.00
 • Anonīmo spēlmaņu (AS) 12 soļu grupa:
  • svētdienās pulksten 14.00
 • Anonīmo alkoholiķu (AA) 12 soļu grupa:
  • ceturtdienās pulksten 8.30,
  • svētdienās pulksten 17.00

Atkarību profilakses centra darba laiks: katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00.

Kontaktinformācija

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta
Atkarību profilakses centrs
Tālrunis: 63 456 120
E-pasts: atkaribucentrs@liepaja.lv
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405

 • Atjaunots:
 • 28. februāris, 2019