Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmai 2022.–2027. gadam izstrāde

Saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas norisi un grozījumiem normatīvajos aktos, turpmāk Liepājas valstspilsētas pašvaldībai un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībai jāsadarbojas stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādē.

Ir uzsākta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrāde.

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.–2027. gadam ir vietēja līmeņa vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kas cieši saistīts ar Liepājas pilsētas ilgtermiņa plānošanas dokumentiem – Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu un jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada veidojošo pašvaldību (Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes novadu) plānošanas dokumentiem.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Liepāju un jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, 2021. gada 22. aprīļa sēdē Liepājas pilsētas dome nolemj::

  1. Uzsākt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādi.
  2. Uzsākt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi.

Pievienotie dokumenti

Pašvaldību lēmumi par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu:

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 23. septembris, 2019
  • 7. jūlijs, 2021