Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (nav spēkā, arhīvs)

Liepājas pilsētas ilgtspējīga attīstības stratēģija līdz 2030. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments (līdz 25 gadiem), kurā noteikti pašvaldības attīstības ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes, iezīmēta pašvaldības attīstības telpiskā perspektīva.

Stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ilgtermiņa ietvaru teritorijas plānojumam un attīstības programmai, radot priekšnoteikumus pilsētas ilgtspējīgai un integrētai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Atbildīgā institūcija par stratēģijas izstrādi un īstenošanas uzraudzību ir Liepājas pilsētas Būvvalde un Liepājas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde.

  • Atjaunots:
  • 4. augusts, 2022