Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērna invalīda sociālā rehabilitācija

Sociālā rehabilitācija bērniem ar invaliditāti tiek nodrošināta, apmaksājot bērna vecāka (likumiskā pārstāvja) izvēlēta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtu rēķinu, nepārsniedzot 300 eiro kalendārajā  gadā.

Pakalpojumu sniedzējam jābūt reģistrētam ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai ārstniecības iestāžu reģistrā, vai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Pakalpojumu piešķir, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 500 eiro.

Par ienākumiem neuzskata bērna invalīda kopšanas pabalstu, piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu un pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

Pakalpojumu var saņemt, vēršoties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E. Veidenbauma ielā 3, 219. kabinetā.
Papildu informācija, zvanot pa tālruni: 63 489 673.