Bērnudārzu kontaktinformācija

No 24. jūnija Liepājas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII) strādās pēc apstiprinātā vasaras darba grafika, kas paredz piedāvāt vietas bērniem, kuri arī vasarā apmeklēs PII, tuvākajā blakus esošajā bērnudārzā.

Bērnudārzu vasaras grafiks (.pdf)

Liepājā ir divdesmit četri bērnudārzi jeb pirmsskolas izglītības iestādes, to skaitā: 21 pašvaldības bērnudārzi, 3 privātie bērnudārzi.

Pašvaldības bērnudārzi

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns"

Adrese: Elizabetes iela 4, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 442 776, 27 899 802
E-pasts: delfins@liepaja.edu.lv

Vadītāja Nora Strode
E-pasts: nora.strode@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 442 774, mobilais tālrunis: 26 529 467
Mājaslapa: delfins.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš"

Adrese: Dzintara iela 90, Liepāja, LV-3416
Tālrunis: 63 433 518, 63 433 670, 26 569 427
E-pasts: dzintarins@liepaja.edu.lv

Vadītāja Maija Korņējeva
E-pasts: maija.kornejeva@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 29 297 630
Mājaslapa: dzintarins.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gailītis"

Adrese: Muitas iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 422 706, 27 899 847
E-pasts: gailitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Evija Harmsone
E-pasts: evija.harmsone@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 847
Mājaslapa: gailitis.liepaja.edu.lv

Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis"

Adrese: Evalda Rimbenieka iela 1, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 423 432, 27 899 848
E-pasts: gulbitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Tatjana Trofimova
E-pasts: tatjana.trofimova@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 848
Mājaslapa: gulbitis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"

Adrese: Miera iela 40/42, Liepāja, LV-3411
Tālrunis: 63 433 701
E-pasts: kapecitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Daiga Škuberte
E-pasts: daiga.skuberte@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 815
Mājaslapa: kapecitis.liepaja.edu.lv

Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Kriksītis"

Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 16, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 426 389, 25 447 649
E-pasts: kriksitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Irēna Putre
E-pasts: irena.putre@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 25 447 649
Mājaslapa: kriksitis.liepaja.edu.lv

Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Celmu iela 4, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 441 699, 27 899 831
E-pasts: kristigais@liepaja.edu.lv

Vadītāja Inga Veiķeniece
E-pasts: inga.veikeniece@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 832
Mājaslapa: kristigais.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"

Adrese: Bāriņu iela 35a, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 426 064, 26 519 845
E-pasts: liepina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Agnese Verbele
E-pasts: agnese.verbele@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 834
Mājaslapa: liepina.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa" filiāle Ķipars

Adrese: Toma iela 59, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 423 692, 27 899 830
E-pasts: liepina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Agnese Verbele
E-pasts: agnese.verbele@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 834
Mājaslapa: kipars.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liesmiņa"

Adrese: Strazdu iela 6, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 488 096, 27 899 812
E-pasts: liesmina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Nadežda Kovaļska
E-pasts: nadezda.kovalska@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 29 454 977
Mājaslapa: liesmina.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa"

Adrese: Siļķu iela 16a, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 441 168, 27 899 833
E-pasts: margrietina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Ilona Palma-Trumare
E-pasts: ilona.palma-trumare@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 26 646 491
Mājaslapa: margrietina.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"

Adrese: Dunikas iela 17, Liepāja, LV-3407
Tālrunis: 63 436 131, 27 899 840
E-pasts: mazulitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Ilona Korjagina
E-pasts: ilona.korjagina@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 436 521, mobilais tālrunis: 27 899 841
Mājaslapa: mazulitis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

Adrese: Klaipēdas iela 65/67, Liepāja, LV-3416
Tālrunis: 63 434 098, 29 339 421 
E-pasts: pasacina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Zane Zālīte
E-pasts: zane.zalite@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 26 394 810
Mājaslapa: pasacina.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

Adrese: Pulkveža Brieža iela 10a, Liepāja, LV-3402
Tālrunis: 63 457 250, 27 899 808
E-pasts: pienenite@liepaja.edu.lv

Vadītāja Zane Gāliņa
E-pasts: zane.galina@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 457 250
Mājaslapa: pienenite.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

Adrese: Bāriņu iela 32a, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 422 053, 27 899 829
E-pasts: pucite@liepaja.edu.lv

Vadītāja Ingūna Ķirse
E-pasts: inguna.kirse@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 26 672 052
Mājaslapa: pucite.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Adrese: Apšu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 429 092, 27 899 806
E-pasts: rukitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Guna Kadiķe
E-pasts: guna.kadike@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 807
Mājaslapa: rukitis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sauleszaķis"

Adrese: O.Kalpaka iela 58, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 483 414, 29 146 482 
E-pasts: sauleszakis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Liene Pētersone
E-pasts: liene.petersone@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 817
Mājaslapa: sauleszakis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Adrese: Ganību iela 122/128, Liepāja, LV-3411
Tālrunis: 63 431 676, 27 899 826
E-pasts: saulite@liepaja.edu.lv

Vadītāja Dina Jaunzeme
E-pasts: dina.jaunzeme@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 827
Mājaslapa: saulite.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Adrese: Dārza iela 42, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 425 384, 27 899 800
E-pasts: spriditis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Ligita Kleinšmite
E-pasts: ligita.kleinsmite@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 25 912 672
Mājaslapa: spriditis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Stārķis"

Adrese: Stārķu iela 30, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 442 726, 28 331 642
E-pasts: starkis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Anna Koliškina
E-pasts: anna.koliskina@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 813
Mājaslapa: starkis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"

Adrese: Grīzupes iela 29, Liepāja, LV-3414
Tālrunis: 63 441 858, 63 423 379, 63 427 774, 63 427 782
E-pasts: ziluks@liepaja.edu.lv

Vadītāja Dace Ciganova
E-pasts: dace.ciganova@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 441 858, mobilais tālrunis: 27 899 835
Mājaslapa: ziluks.liepaja.edu.lv

Privātie bērnudārzi

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Sirsniņskola"

Adrese: Pasta iela 11, Liepāja, LV-3401
Vadītājs: Mārtiņš Ūdris
Tālrunis: 29 353 314
E-pasts: info@sirsninskola.lv
Mājaslapa: www.sirsninskola.lv

Privātsākumskola "Varavīksne"

Adrese: Republikas iela 23, Liepāja, LV-3401
Vadītāja: Ingvilda Parfjonova
Tālrunis: 63 426 918, 29 173 319
E-pasts: privatsakumskola@apollo.lv
Mājaslapa: www.varaviksne.info

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pikucis"

Adrese: Salmu iela 27/31, Liepāja, LV-3411
Vadītāja: Svetlana Skrīvere
Tālrunis: 26 486 946
E-pasts: s.studiums@gmail.com