Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērnudārzu kontaktinformācija

Liepājā ir divdesmit četri bērnudārzi jeb pirmsskolas izglītības iestādes, to skaitā: 22 pašvaldības bērnudārzi, 3 privātie bērnudārzi.

Pašvaldības bērnudārzi

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns"

Adrese: Elizabetes iela 4, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 442 776, mobilais tālrunis: 27 899 802
E-pasts: delfins@liepaja.edu.lv

Vadītāja Kristīna Strauta
E-pasts: kristina.strauta@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 442 774, mobilais tālrunis: 26 529 467
Mājaslapa: delfins.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš"

Adrese: Dzintara iela 90, Liepāja, LV-3416
Tālrunis: 63 433 518, 63 433 670, mobilais tālrunis: 26 569 427
E-pasts: dzintarins@liepaja.edu.lv

Vadītāja Kristiana Cetrovska
E-pasts: kristiana.cetrovska@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 29 297 630
Mājaslapa: dzintarins.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gailītis"

Adrese: Muitas iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 422 706, mobilais tālrunis: 27 899 847
E-pasts: gailitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Evija Harmsone
E-pasts: evija.harmsone@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 847
Mājaslapa: gailitis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis"

Adrese: Evalda Rimbenieka iela 1, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 423 432, mobilais tālrunis: 27 899 848
E-pasts: gulbitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Tatjana Trofimova
E-pasts: tatjana.trofimova@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 848
Mājaslapa: gulbitis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"

Adrese: Miera iela 40/42, Liepāja, LV-3411
Tālrunis: 63 433 701
E-pasts: kapecitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Daiga Škuberte
E-pasts: daiga.skuberte@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 815
Mājaslapa: kapecitis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kriksītis"

Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 16, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 426 389
E-pasts: kriksitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Anda Lanka
E-pasts: anda.lanka@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 26 810 416
Mājaslapa: kriksitis.liepaja.edu.lv

Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Celmu iela 4, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 441 699, mobilais tālrunis: 27 899 831
E-pasts: kristigais@liepaja.edu.lv

Vadītāja Inga Veiķeniece
E-pasts: inga.veikeniece@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 832
Mājaslapa: kristigais.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"

Adrese: Bāriņu iela 35a, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 426 064, mobilais tālrunis: 26 519 845
E-pasts: liepina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Agnese Verbele
E-pasts: agnese.verbele@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 834
Mājaslapa: liepina.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa" filiāle Ķipars

Adrese: Toma iela 59, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 423 692, mobilais tālrunis: 27 899 830
E-pasts: liepina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Agnese Verbele
E-pasts: agnese.verbele@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 834
Mājaslapa: kipars.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liesmiņa"

Adrese: Strazdu iela 6, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 488 096, mobilais tālrunis: 27 899 812
E-pasts: liesmina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Nadežda Kovaļska
E-pasts: nadezda.kovalska@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 29 454 977
Mājaslapa: liesmina.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa"

Adrese: Siļķu iela 16a, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 441 168, mobilais tālrunis: 27 899 833
E-pasts: margrietina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Ilona Palma-Trumare
E-pasts: ilona.palma-trumare@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 26 646 491
Mājaslapa: margrietina.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"

Adrese: Dunikas iela 17, Liepāja, LV-3407
Tālrunis: 63 436 131, mobilais tālrunis: 27 899 840
E-pasts: mazulitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Ilona Korjagina
E-pasts: ilona.korjagina@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 436 521, mobilais tālrunis: 27 899 841
Mājaslapa: mazulitis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

Adrese: Klaipēdas iela 65/67, Liepāja, LV-3416
Tālrunis: 63 434 098, mobilais tālrunis: 29 339 421 
E-pasts: pasacina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Zane Zālīte - Gailuma
E-pasts: zane.zalite-gailuma@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 26 394 810
Mājaslapa: pasacina.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

Adrese: Pulkveža Brieža iela 10a, Liepāja, LV-3402
Tālrunis: 63 457 250, mobilais tālrunis: 27 899 808
E-pasts: pienenite@liepaja.edu.lv

Vadītāja Zane Korneja
E-pasts: zane.korneja@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 457 250
Mājaslapa: pienenite.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Prātnieks"

Adrese: Koku iela 10, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 424 186, mobilais tālrunis: 20 299 796
E-pasts: pratnieks@liepaja.edu.lv

Vadītāja Ilze Koņušaka
Tālrunis: 63 424 187, mobilais tālrunis: 25 697 175
E-pasts: ilze.konusaka@liepaja.edu.lv

Dace Ķupe, Saimniecības vadītāja, tālrunis: 63 424 185
Anna Petrovska, Iestādes māsa, tālrunis: 63 424 184

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Prātnieks” pašnovērtējuma ziņojumi:

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

Adrese: Bāriņu iela 32a, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 422 053, mobilais tālrunis: 27 899 829
E-pasts: pucite@liepaja.edu.lv

Vadītāja Ingūna Ķirse
E-pasts: inguna.kirse@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 26 672 052
Mājaslapa: pucite.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Adrese: Apšu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 429 092, mobilais tālrunis: 27 899 806
E-pasts: rukitis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Ieva Reinfelde-Gorlačeva
E-pasts: ieva.reinfelde-gorlaceva@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 807
Mājaslapa: rukitis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sauleszaķis"

Adrese: O.Kalpaka iela 58, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 483 414, mobilais tālrunis: 29 146 482 
E-pasts: sauleszakis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Liene Pētersone
E-pasts: liene.petersone@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 817
Mājaslapa: sauleszakis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Adrese: Ganību iela 122/128, Liepāja, LV-3411
Tālrunis: 63 431 676, mobilais tālrunis: 27 899 826
E-pasts: saulite@liepaja.edu.lv

Vadītāja Dina Jaunzeme
E-pasts: dina.jaunzeme@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 827
Mājaslapa: saulite.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Adrese: Dārza iela 42, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 489 254, mobilais tālrunis: 27 899 800
E-pasts: spriditis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Sintija Pīrāga-Ivanovska
E-pasts: sintija.piraga-ivanovska@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: spriditis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Stārķis"

Adrese: Stārķu iela 30, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 442 726, mobilais tālrunis: 28 331 642
E-pasts: starkis@liepaja.edu.lv

Vadītāja Anna Koliškina
E-pasts: anna.koliskina@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 899 813
Mājaslapa: starkis.liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"

Adrese: Grīzupes iela 29, Liepāja, LV-3414
Tālrunis: 27 899 835
E-pasts: ziluks@liepaja.edu.lv

Vadītāja Lāsma Feodosova
E-pasts: lasma.feodosova@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 055 966
Mājaslapa: ziluks.liepaja.edu.lv

Privātie bērnudārzi

Privātsākumskola "Varavīksne"

Adrese: Republikas iela 23, Liepāja, LV-3401
Vadītāja: Ingvilda Parfjonova
Tālrunis: 63 426 918, mobilais tālrunis: 29 173 319
E-pasts: privatsakumskola@apollo.lv
Mājaslapa: www.varaviksne.info

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pikucis"

Adrese: Salmu iela 27/31, Liepāja, LV-3411
Vadītāja: Svetlana Skrīvere
Tālrunis: 26 486 946
E-pasts: s.studiums@gmail.com

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Pikucis" struktūrvienība "Pikucīte"

Adrese: Pasta iela 11, Liepāja, LV-3401
Vadītāja: Svetlana Skrīvere
Tālrunis: 26 486 946
E-pasts: s.studiums@gmail.com

  • Atjaunots:
  • 12. oktobris, 2022