Bērnunams

Bērnunams ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija.

Bērnunama darbības mērķi

 • nodrošināt ilgstošu sociālo aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam,
 • nodrošināt sociālo darbu, kā arī audzināšanas un pedagoģisko darbu ar katru bērnu un grupās,
 • veicināt bērnu un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Bērnunamā uzņem bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu aprūpes pakalpojumu saņemšanai bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, atbilstoši bāriņtiesas lēmumam.

Bērnunamā bērnam nodrošina

 • diennakts aprūpi, dzīvesvietu,
 • sociālo rehabilitāciju,
 • izglītības iegūšanu atbilstoši bērnu individuālajai, garīgajai un fiziskajai attīstībai,
 • medicīnisko palīdzību.

Bērnunamā darbojas Jauniešu māja un Atbalsta grupa, kurā sniedz atbalstu un pieņem:

 • pamestus bērnus,
 • bez vecāku gādības palikušus bērnus,
 • ģimenes krīzes vai stresa situācijās nokļuvušus bērnus.

Uzturēšanās Atbalsta grupā līdz 3 mēnešiem.

Informāciju par viesģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņiem var iegūt mājaslapas sadaļā Aizbildnība, viesuģimenes un audžuģimenes

Kontaktinformācija

Ināra Roze
Bērnunama vadītāja
Tālrunis: 63 424 208
E-pasts: inara.roze@liepaja.lv
Adrese: Labraga iela 11, Liepāja, LV 3414

 • Atjaunots:
 • 22. novembris, 2019