Civilās aizsardzības plāns

Liepājas pilsētai ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns, kā mērķis ir novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi.

Līdz ar to ir apzināti iespējamie draudi Liepājas pilsētā, izstrādāts plāns, kā sniegt iedzīvotājiem palīdzību, noteikta iesaistāmo institūciju rīcība un noteiktas citas rīcības, kas svarīgas katastrofu iespējamo apdraudējumu laikā.

Liepājas pilsētas Civilās aizsardzības plāns un tā pielikumi:

 1. Civilās aizsardzības plāns,
 2. Paaugstinātas bīstamības objekti un teritorijas, kuras var ietekmēt iespējamo avāriju sekas,
 3. Plūdu apdraudētās teritorijas,
 4. Maģistrālie gāzes vadi,
 5. Teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību,
 6. Artēziskie dziļurbumi,
 7. VUGD teritoriālo struktūrvienību atrašanās vietas,
 8. Trauksmes sirēnu atrašanās vietas,
 9. Evakuācijas pulcēšanās vietas.

Dronu pilotēšana

Kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir sagatavojis informāciju, kā rīkoties ārkārtas gadījumos:

Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošu paaugstinātas bīstamas objektu civilās aizsardzības plāni un to pielikumi:

 1. LSEZ SIA "Transit termināls"
 2. LSEZ SIA "DG Termināls"
 3. LSEZ SIA "GI Termināls"
 4. SIA “N2 Global Manufacturing”
 5. LSEZ SIA V. Biļuka komercfirmas „EVIJA”
 • Atjaunots:
 • 4. novembris, 2021