Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Civilās aizsardzības plāns

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijai ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns, kā mērķis ir novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi.

Līdz ar to ir apzināti iespējamie draudi, izstrādāts plāns, kā sniegt iedzīvotājiem palīdzību, noteikta iesaistāmo institūciju rīcība un noteiktas citas rīcības, kas svarīgas katastrofu iespējamo apdraudējumu laikā.

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāns un tā pielikumi:

Civilās aizsardzības plāns

Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošu paaugstinātas bīstamas objektu civilās aizsardzības plāni un to pielikumi:

 1. LSEZ SIA "Transit termināls"
 2. LSEZ SIA "DG Termināls"
 3. LSEZ SIA "GI Termināls"
 4. SIA “N2 Global Manufacturing”
 5. LSEZ SIA V. Biļuka komercfirmas „EVIJA”
 6. AS "Virši-A" degvielas uzpildes stacija "Cukurs"
 7. SIA "EAST-WEST TRANSIT" degvielas un auto gāzes uzpildes stacija Brīvības ielā 174, Liepājā
 8. LSEZ Truwel SIA
 9. SIA “Baltic Rim”

VUGD vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām

Tikai tādā gadījumā, ja privātpersonas vēlās nodrošināt tai piederošās telpas publiskai lietošanai (patvertnes vajadzībām), lūdzam iedzīvotājus vērsties pašvaldībā un aicināt pašvaldības pārstāvjus veikt telpu apsekošanu atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām patvertnēm vai vietām, kur patverties.

Skatīt: vadlīnijas

Kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir sagatavojis informāciju, kā rīkoties ārkārtas gadījumos:

Dronu pilotēšana

Bezpilota gaisa kuģa (drona) pilotēšana ir noderīgs un aizraujošs process, tomēr jāņem vērā, ka, veicot lidojumus gaisa telpā, nepieciešams ievērot noteiktas prasības. Lasīt vairāk

 • Atjaunots:
 • 30. aprīlis, 2024