Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dalība projektos

 1. Projekts "PuMPuRS"
 2. Projekts "Proti un dari"
 3. Eiropas Solidaritātes korpuss
 4. Biedrība "Radi Vidi Pats"
 5. Projekts "Europe Goes Local"
 6. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

1. Projekts "PuMPuRS"

Jaunieši aicināti piedalīties jaunatnes iniciatīvas projektā mācību motivācijas palielināšanai vienaudžu vidū, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu.

Projekta mērķgrupa:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei,
 • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.

Vienam projektam tiek piešķirts finansējums 4 600 eiro.

Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Uzzini vairāk: projekts "Pumpurs" 2018. un 2019. gadā.

Papildu informācija

Dace Liepa
Liepājas pašvaldības reģionālā koordinatore, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste
Tālrunis: 29 453 817
E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv

2. Projekts "Proti un dari"

Jaunieši aicināti pieteikties atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā "Proti un dari" un saņemt individuālu un kompleksu atbalstu, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē.

Dalība projektā vidēji ir divi līdz četri mēneši. Aktivitātes var tikt pielāgotas katram izdevīgā laikā.

Projektā var piedalīties:

 • jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks,
 • neatkarīgi no jauniešu izglītības līmeņa – tā var būt gan pamatizglītība, gan augstākā izglītība,
 • neatkarīgi no ģimenes stāvokļa – arī jaunie vecāki ar bērnu.

Ko šobrīd var apgūt projektā:

 • krievu/angļu valodu (dažādi līmeņi),
 • bērnu uzraudzības pakalpojumu kursus,
 • make-up pamata kursus,
 • bet iespējami arī citi interesējošie kursi.

Piesakies, aizpildot pieteikuma anketu un gaidi ziņu no projektu koordinatoriem.

Papildu informācija

Liepājas Jauniešu māja
Tālrunis: 25 748 464
E-pasts: proti.dari@inbox.lv
Facebook: Proti un Dari, Liepāja

3. Eiropas Solidaritātes korpuss

Reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē un gūsti iespēju piedalīties kādā starptautiskā projektā.

"Eiropas Solidaritātes korpuss" ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss" iespējams īstenot šādas aktivitātes:

Programmā var piedalīties

 • jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē,
 • Latvijā reģistrēta juridiskā persona (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmusi Kvalitātes zīmi.

4. Biedrība "Radi Vidi Pats"

“Radi Vidi Pats” ir vides biedrība Liepājā, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu un nodrošināt jauniešiem izglītību, izmantojot neformālas metodes. Organizācija praktizē pārsvarā alternatīvu, ilgtspējīgu, pašu rokām veidotu un veģetāru dzīvesveidu.

Mērķauditorija

 • jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem,
 • jebkurš, neatkarīgi no savām fiziskajām spējām un iespējām.

Biedrība atbalsta jauniešus savu iniciatīvu realizēšanā. Tāpat biedrība cenšas palielināt izpratni par dažādiem jautājumiem.

Papildu informācija

Facebook: Radi Vidi Pats

Par apmācībām

Staņislavs Babins
Tālrunis: 28 846 591
E-pasts: training@radividipats.lv

Par tuvākiem un tālākiem apmaiņas projektiem

Agata Babina
Tālrunis: 29 868 717
E-pasts: agata@radividipats.lv

Par Eiropas brīvprātīgā darba iespējām

Linda Ulāne
Tālrunis: 25 985 455
E-pasts: evs@radividipats.lv

5. Projekts "Europe Goes Local"

Projekta mērķis ir atbalstīt darba ar jaunatni kvalitātes celšanu un tā atzīšanu pašvaldību īstenotajā jaunatnes politikā, ņemot vērā Eiropas komisijas izvirzītās darba ar jaunatni prioritātes.

Projekta realizācija paredz četru moduļu apmācības un dažādus pasākumus/aktivitātes darba ar jaunatni attīstīšanā savā pašvaldībā.

Projekta ietvaros realizētais 2018. gadā

 • izvirzītas prioritātes – jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un jauniešu nodarbinātība,
 • martā tika organizēta fokusgrupa ar jaunatnes jomas speciālistiem un organizācijām,
 • norisinājās diskusiju pasākums “Kafija ar politiķiem”, kur pie viena galda satikās jaunieši un deputāti, lēmumu pieņēmēji un pašvaldības iestāžu vadītāji, lai diskutētu par  pilsētai aktuāliem un  jauniešiem svarīgiem tematiem (skatīt pasākuma video),
 • Liepāja pārstāvēta Erasmus+ ilgtermiņa sadarbības projekta “Europe Goes Local” otrajā starptautiskajā konferencē Eiropas Jauniešu galvaspilsētā Kaiškaiš (Portugālē),
 • stiprināta Liepājas Jauniešu mājas darbinieku kapacitāte – darbu uzsācis jaunatnes lietu metodiķis,
 • Liepājas Jauniešu māja sāk koordinēt Eiropas Sociālā fonda projektu «PuMPuRS» ("Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai") Liepājā,
 • norit darbs pie pilsētas mēroga pētījuma izstrādes sadarbībā ar Liepājas domes Attīstības daļu un Liepājas Universitāti, lai iegūtu datus par esošo situāciju jaunatnes jomā Liepājas pašvaldībā.

6. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta mērķgrupa

 • vispārējās izglītības iestādes;
 • vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie;
 • pirmsskolas izglītības, 1.–12. klases un interešu izglītības pedagogi, vispārējās izglītības iestāžu atbalsta personāls.

Skatīt: papildu informācija par projektu

 • Atjaunots:
 • 26. augusts, 2021