Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem ir sociāla institūcija, kurā personas ar garīga rakstura traucējumiem dienas laikā tiek nodrošinātas ar sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

Dienas centra darbības mērķi

 • nodrošināt personām no 16 gadu vecuma, kurām nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā un, kuras nav nodarbinātas, ar sociālo aprūpi, rehabilitāciju un uzraudzību darba dienās,
 • mazināt izolētību un sociālo atstumtību,
 • veicināt personas iekļaušanos sabiedrībā, paplašināt sociālo kontaktu loku,
 • paaugstināt dzīves prasmju līmeni.

Dienas centrs klientiem nodrošina

 • pašaprūpes iemaņu apgūšanu,
 • sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanu,
 • sociālo rehabilitāciju grupās un individuāli,
 • individuālās psihologa konsultācijas,
 • sadzīves iemaņu apguvi,
 • brīvā laika pavadīšanu,
 • rokdarbu nodarbības (darbs ar dažādiem materiāliem- audumu, dziju, koku, mālu, papīru u.c.),
 • kustību nodarbības, sports,
 • mājturības nodarbības,
 • intelektuālo spēju attīstīšana un pilnveide,
 • mūzikas nodarbības,
 • peldēšanas nodarbības.

Dienas centra klientiem ir iespēja apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus pilsētā, piedalīties Dienas centra organizētajos pasākumos un dažāda veida nodarbībās.

Kontaktinformācija

Maija Agatina
Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja
Tālrunis: 63 425 314
E-pasts: maija.agatina@liepaja.lv
Adrese: T. Breikša iela 16/20, Liepāja, LV-3401

Pieņemšanas laiks pie vadītājas: pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00.