Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Sociālais atbalsts

  Iesniegums mājokļa pabalsta piešķiršanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
  • 28. oktobris, 2015
  • 3. septembris, 2021

  Pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesības pieprasīt un reizi mēnesī saņemt mājokļa pabalstu.

  Piezīmes

  Mājokļa pabalsts paredzēts, lai norēķinātos par dzīvojamās telpas lietošanu, komunālajiem pakalpojumiem, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, un par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītajiem izdevumiem, kā arī par izdevumiem par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

  Mājokļa pabalstu var saņemt jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

  Mājokļa pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienestā Sociālās palīdzības daļā uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus:

  • mājokļa īres vai citu mājokļa lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas gadījumā vai izbeigšanas gadījumā pieprasītājs iesniedz līguma grozījumus vai jaunu īres līgumu;
  • izdevumu ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.