Pašvaldība

  Liepājas pilsētas domes Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas dome
  • 24. marts, 2020

  Nolikums nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības kā Eiropas Savienības struktūrfondu deleģēto uzdevumu nodrošināšanā iesaistītās iestādes kompetencē esošo specifisko atbalsta mērķu vai to pasākuma ietvaros iesniegto integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas izveidošanu, sastāvu, komisijas locekļu atbildību, tiesības un pienākumus, darba organizāciju, lēmumu un atzinumu pieņemšanas kārtību, sēžu dokumentēšanas kārtību.