Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Plānošana un attīstība

  Liepājas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2020.–2030. gadam

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas dome
  • 23. marts, 2020
  • 15. novembris, 2021

  Lai mazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām, ir izstrādāts Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.–2030. gadam.

  Piezīmes

  Liepājas pilsēta 2012. gada 15. novembrī pievienojās Eiropas Savienības iniciatīvai mazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām. Parakstot Pilsētas mēru paktu enerģētikas un klimata jomā. Pakta parakstītāji apņēmušies ievērot un pārsniegt Eiropas Savienības mērķi samazināt CO2 emisijas līdz 2030. gadam par 40 %.

  Lai efektīvāk sasniegtu šo mērķi, izstrādāts Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2020.–2030. gadam.

  Rīcības plānā aprakstīts:

  • esošā situācija un apkopoti izejas dati par pašvaldības un daudzdzīvokļu ēkām, enerģijas avotiem un transporta sektoru,
   noteiktas kopējās un katra sektora atsevišķās CO2 emisijas,
  • definēta Liepājas pilsētas vīzija un mērķi,
  • apkopotas idejas dažādām rīcībām, kurām būtu jāseko, lai īstenotu izvirzīto vīziju un sasniegtu nospraustos mērķus,
  • sniegts ieskats funkcionālas organizatoriskās shēmas izveidē,
  • piedāvāts laika plāns un iespējamie finansējuma avoti.

  Kontaktpersona

  Mārtiņš Tīdens
  Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos
  Tālrunis: 63 404 784
  E-pasts: martins.tidens@liepaja.lv