Plānošana un attīstība

  Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu 1. redakcijas

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldība
  • 11. novembris, 2021
  • 25. novembris, 2021

  Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022.–2027. gadam, kā arī Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata 1. redakcijas publiskā apspriešana.

  Piezīmes

  Publiskās apspriešanas laiks Liepājā un Dienvidkurzemes novadā ir noteikts no 2021. gada 19. novembra līdz 20. decembrim. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, tikšanās notiks attālināti tiešsaistes formātā. Ikviens interesents varēs tām sekot līdzi pašvaldību oficiālajos sociālo mediju kontos.