Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Plānošana un attīstība

  Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu 1. redakcijas

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldība
  • 11. novembris, 2021
  • 21. marts, 2022

  Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022.–2027. gadam, kā arī Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata 1. redakcijas publiskā apspriešana.

  Piezīmes

  Publiskās apspriešana Liepājā un Dienvidkurzemes novadā norisinājās no 2021. gada 19. novembra līdz 20. decembrim. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, tikšanās notika attālināti tiešsaistes formātā. Ikviens interesents varēja tām sekot līdzi pašvaldību oficiālajos sociālo mediju kontos.