Uzņēmējdarbība

  Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumi 2020. gadam

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas dome
  • 21. maijs, 2020
  • 22. maijs, 2020

  Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2020. gadā tiek piešķirts Liepājas pilsētas domes līdzfinansējums sīko (mikro), mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem, kas veicina tūrisma jomas attīstību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.