Uzņēmējdarbība

  Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumi 2021. gadam

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas dome
  • 15. oktobris, 2020
  • 16. oktobris, 2020

  Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2021. gadā tiek piešķirts Liepājas pilsētas domes līdzfinansējums sīko (mikro), mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem, kas veicina tūrisma jomas attīstību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.