Pilsētsaimniecība

  Mikrorajonu pagalmu konkursa rezultāti 2019. gadā

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 16. maijs, 2019

  Atbalstīti 10 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 20 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 4 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 226 620,00 eiro.  Komisijas galīgais lēmums būs zināms pēc 2019. gada 13. jūnija domes sēdes.

  Dokumenti