Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Uzņēmējdarbība

  Pakalpojumu vietas centrālajā pludmalē un parkā

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 12. decembris, 2017
  • 16. februāris, 2024

  Liepājas pilsētas pašvaldība piedāvā nomāt pakalpojumu vietas Jūrmalas parkā un centrālajā pludmalē, kas apskatāmas pievienotajā kartē.

  Piezīmes

  Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar sertificēta vērtētāja novērtējumu katrā sezonā atbilstoši iznomātai platībai. 

  Plašāku informāciju varat saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5, tālrunis: 63 404 707.