Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

    Vide

    Atzinums par augu sugu un biotopu izpēti Zirgu salā

    • Publicēts:
    • 29. septembris, 2014

    Izpēte veikta ar mērķi novērtēt Zirgu salā sastopamo biotopu dabiskumu, to lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, sakarā ar ieceri izstrādāt detālplānojumu apbūvei.