Pašvaldība

  Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums

  • Iestāde:
  • Liepājas pilsētas dome

  Bērnu tiesību aizsardzības komisija ir pakļauta Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejai.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvs

  Komisijas priekšsēdētāja: Taiga Ziemele.
  Komisijas locekļi: Ginta Gailīte, Dace Liepa, Zane Lobānova, Santa Neilande, Inese Stepko, Baiba Verbele, Vita Vīlistere, Karīna Zuša.
  Sekretāre: Iveta Zūzāne, tālrunis: 63 404 796.

  Sēdes norises laiks: katra mēneša trešajā otrdienā, plkst. 14.00.