Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Vide

  Atzinums par saldūdens biotopu un īpaši aizsargājamo augu sugām Liepājas ezerā

  • Publicēts:
  • 20. oktobris, 2015

  Atzinums par saldūdens biotopiem un īpaši aizsargājamām augu sugām Liepājas ezera ziemeļu daļā. Pētījums veikts 2015. gadā.

  Dokumenti