Vide

    Atzinums par saldūdens biotopu un īpaši aizsargājamo augu sugām Liepājas ezerā

    • Publicēts:
    • 20. oktobris, 2015

    Atzinums par saldūdens biotopiem un īpaši aizsargājamām augu sugām Liepājas ezera ziemeļu daļā. Pētījums veikts 2015. gadā.

    Dokumenti