Dokumentu iesniegšana elektroniski

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskus saziņas līdzekļus.

Elektroniski parakstīts dokuments

Dokuments, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Elektroniskie dokumenti jāsūta uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Elektronisks pakalpojums „Iesniegums iestādei”

Elektronisks iesniegums tiek nosūtīts caur pakalpojumu platformu www.latvija.lv.  Iedzīvotāji var sūtīt izskatīšanai lūgumus, sūdzības, priekšlikumus vai jautājumus,  kas ir pašvaldības kompetencē.

Dokumentam jābūt noformētam atbilstoši Iesniegumu likumam – jānorāda ziņas par tā iesniedzēju:

  • fiziskajai personai – vārds, uzvārds, adrese un, ja nepieciešams, kontaktinformācija,
  • juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: pdf, doc, docx, odt, ods, odp, jpeg, jpg, png, tiff, tif, edoc, xlsx, pptx.

  • Atjaunots:
  • 14. oktobris, 2020