Draudzīgākās 7. klases stāsta par sevi plakātos8. februāris, 2019Izglītība

  Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības „Vaduguns” telpās šobrīd apskatāmi to 7. klašu darinātie plakāti, kuras piedalās Izglītības pārvaldes rīkotajā konkursā „Draudzīgākā klase”. Izstādē redzams, kādus labos darbus skolēni  kopā ar saviem klases audzinātājiem paveikuši šī mācību gada pirmajā semestrī.

  Konkursam “Draudzīgākā klase” šogad bija pieteikušās  deviņas septītās klases, šobrīd palikušas astoņas, no kurām katra ir gatava pierādīt, ka ir draudzīgākā un saliedētākā, mācību gada laikā kopīgi visam klases kolektīvam iesaistoties dažādās  skolas un pilsētas aktivitātēs.  

  Plakātos bērni pastāstījuši par sevi, savām interesēm, raksturojuši savu ikdienu kopā ar skolotāju.

  Draudzība un labestība ir attēlota plakātos par aktivitātēm pirms Ziemassvētkiem, kad klases tika  aicinātas nodarboties ar labdarību. Bērniem visspilgtākie iespaidi bijuši dzīvnieku patversmē, daudziem tā bija pirmā tikšanās ar dzīves pelēko pusi, ar tiem, kuri ir pamesti un kuri saskārušies ar dzīves nežēlibu. Bērnu emocijas redzamas arī attēlos, kuri ir plakātos.

  Konkursā iesaistījušās astoņas klases no dažādām Liepājas skolām: trīs klases no DALP 5. vidusskolas, divas no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, pa vienai  klasei no 12. , 8. un Raiņa 6. vidusskolas.

  Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības centru, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas, Vides, veselības un sabiedriskās līdzdalības daļu, Liepājas Novada fondu.

  Konkursa gaitā visa mācību gada garumā klases piedalās labdarības pasākumos un “Labdarības skolā”, pavasarī organizēs tematisku klases vakaru par tēmu “Draudzīgākās klases sveicieni Liepājai dzimšanas dienā”, piedalīsies Vislatvijas talkā, atainojot šos pasākumus prezentācijās un video. Konkursam varēs iesniegt arī citu klases organizēto pasākumu aprakstus, ja tajos ir piedalījušies visi klases skolēni un pasākums atbilst Draudzīgākās klases “burtam un garam”. Papildus skolēni piedalījušies arī Valsts policijas preventīvajos pasākumos.  

  Jaunums šogad ir tas, ka klases pirmo reizi aicinātas iesaistīties Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedriskās līdzdalības daļas rīkotajās aktivitātēs ar mērķi iepazīstināt ar smēķēšanas novēršanas tēmu. Janvārī un februārī klases piedalās pretsmēķēšanas pasākumā “Misija V”, kura laikā klasei jātiek galā ar trīs uzdevumi: jāveic aptauja “Zaudējumi smēķējot”; jāizveido plakāts par tēmu “Ieguvumi nesmēķējot” un video par tēmu “Ieguvumi NEsmēķējot”. Šī aktivitāte projekta “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs.” ietvaros, ko finansē Eiropas sociālais fonds, dod iespēju klasēm konkursā nopelnīt papildus līdz 10 punktiem.

  Konkurss noslēgsies ar pilsētas Draudzīgāko klašu salidojumu-konkursu, kurš notiks 2019. gada  26.aprīlī  Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, kurā 7. klašu audzēkņiem kopīgi ar saviem klašu audzinātājiem būs jāpiedalās dažādos asprātīgos konkursos, veiklības  aktivitātēs, kurās tiks vērtēts draudzīgums, saliedētība, attieksme vienam pret otru, attieksme pret konkurentiem. Tiks vērtēti arī visa konkursa laikā iesniegtie materiāli gan saturiski, gan vizuāli, kā arī noslēguma pasākuma aktivitātes

  Konkursa noslēgumā Draudzīgākā klase tiks apbalvota ar  kopīgu vienas dienas ekskursiju, kā arī pārsteiguma balvām.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv