Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Drošības pogas pakalpojums

Drošības pogas pakalpojums nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

Drošības pogu nospiežot, signāls tiek nosūtīts apsardzes firmai, kuras pārstāvji nekavējoties ierodas personas dzīvesvietā.

Pakalpojumu ir tiesības saņemt:

  • atsevišķi dzīvojošām personām ar funkcionāliem traucējumiem vai ar invaliditāti, kurām nav likumīgo apgādnieku,
  • ģimenei, kurā visiem ģimenes locekļiem noteikta invaliditāte.

Lai saņemtu pakalpojumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, kurā ir norāde par drošības pogas uzstādīšanas nepieciešamību.

Izvērtējot pakalpojuma nepieciešamību, katru gadījumu vērtē individuāli, nosakot Bartela indeksu. Nepieciešama arī personas piekrišana nodot dzīvokļa rezerves atslēgu apsardzes firmai.

Informāciju un konsultāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 671.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

*** Pakalpojuma "Drošības poga" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 11. marts, 2020