Apspriede ar piegādātājiem pirms iepirkumu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu izsludināšanas

  Piezīmes

  Apspriedes laiks un vieta:

  2018.gada 29.novembris plkst.10:00

  Domes sēžu zāle (226.kabinets), Rožu iela 6, Liepāja

  Pieteikties dalībai apspriedē:

  1. Zvanot pa tālruni 63404405;
  2. Nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@liepaja.lv