Fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana brīvā dabā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2021/30)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 19. februāris, 2021
    • 10. marts, 2021