Dekoratīvo karogu izvietošana un demontēšana pie pilsētas apgaismojuma stabiem un Liepājas Universitātes kolonnām, karogu izvietošana un demontēšana karogu mastos Liepājā

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 11. aprīlis, 2019
  • 23. aprīlis, 2019

  Dokumenti

   Piezīmes

   Rezultāti

   Līguma izpildītājs: SIA “FIRST SERVICE” (42103082056)

   Viena vienības cena (EUR, neskaitot PVN):

   1. par dekoratīvā karoga pie laternu staba uzlikšanu, noņemšanu un apkopi ir 18,00 EUR (astoņpadsmit eiro, 00 centi);
   2. par dekoratīvā karoga pie LiepU kolonnām uzlikšanu, noņemšanu un apkopi ir 90,00 EUR (deviņdsmit eiro, 00 centi);
   3. par masta karoga uzlikšanu, noņemšanu un apkopi ir 15,00 EUR (piecpadsmit eiro,00 centi);
   4. par masta karoga nomaiņu ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi)

   Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši