Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas izglītojamiem atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2019/21)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Atjaunots:
  • 14. marts, 2019
  • 27. marts, 2019
  • 21. marts, 2019

  Piezīmes

  Kontakti

  Baiba Akmentiņa-Čerņecova
  Publisko iepirkumu daļas vadītājas vietniece 
  Tālrunis: 63 04405
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv