Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas izglītojamiem atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2019/21)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 14. marts, 2019
  • 27. marts, 2019
  • 2. maijs, 2019
  • 7. maijs, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Līguma izpildītājs: SIA “MĀRAS LĀCIS” (42102021567)

  Līgumcena: EUR 73 436,00, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 60 mēneši

  Kontakti

  Baiba Akmentiņa-Čerņecova
  Publisko iepirkumu daļas vadītājas vietniece 
  Tālrunis: 63 04405
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv