Fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Liepājas pilsētas mikrorajonos projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2018/176)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 28. decembris, 2018
  • 16. janvāris, 2019
  • 6. februāris, 2019
  • 7. februāris, 2018

  Piezīmes

  1.iepirkuma daļa  “Fizisko aktivitāšu nodarbības Liepājas pilsētas Dienvidrietumu mikrorajonā”

  Līguma izpildītājs: Kristīna Petermane 

  Līgumcena: EUR 6178,80, neskaitot PVN.

  2.iepirkuma daļa  “Fizisko aktivitāšu nodarbības Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā”

  Līguma izpildītājs: Solveiga Rozentāle

  Līgumcena: EUR 5214,00, neskaitot PVN.

  3.iepirkuma daļa  “Fizisko aktivitāšu nodarbības Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā”

  Līguma izpildītājs: Biedrība “Workout Generation” (40008283572)

  Līgumcena: EUR 5900,00, neskaitot PVN.

  4.iepirkuma daļa “Fizisko aktivitāšu nodarbības Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā”

  Līguma izpildītājs: Sintija Dance

  Līgumcena: EUR 4200,00, neskaitot PVN

  Līgumu izpildes termiņi: no 2019.gada sākuma līdz 2020.gada 31.martam

  Kontakti

  Baiba Akmentiņa-Čerņecova
  Publisko iepirkumu daļas vadītājas vietniece 
  Tālrunis: 63 04405
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv