Ieceres dokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība telpu vienkāršotai atjaunošanai ar vides pieejamību Liepājā (LPP 2019/30)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 11. aprīlis, 2019
  • 2. maijs, 2019
  • 15. maijs, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

   

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “Campaign” (50003773841)
  Līgumcena: 

  Iepirkuma daļā Nr. 1 - EUR 7 811,05, neskaitot PVN

  Iepirkuma daļā Nr. 2 - EUR 8 604,05, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 180 (viens simts astoņdesmit) dienas